Drosselrørsanger - Rødstjert - Græshoppesanger

2020-05-17 17:34
Lørdag den 16. maj 2020.
 
Sol op klokken 04.58. Ned klokken 21.18. Dagen var tiltaget med 9 timer og 0 minutter. Temperaturen var 9 gr. C., vindstyrken 6 m/s fra en vestlig retning, en luftfugtighed på 76% og en sigtbarhed på cirka 16 km. Temperaturen føltes som 6 gr. C.
 
En morgentur, delvist overskyet og med blæsten som en udfordring i forbindelse med at høre fuglelydene.
 
Indgangen til reservatet – og det sædvanlige stop for at lytte til fuglene. Lydene – eller sangene – kom fra løvsanger, munk, gransanger, tornsanger, solsort, hættemåge, nattergal, gøg, jernspurv og fuglekonge. En stormmåge svævede længe i modvinden over indgangen. En god start på den korte rundtur, som gik sydover.
 
Goddiks Sø. Et naturligt stop – man kan næsten ikke andet, når man ser søen og omgivelserne. Vinden fra vest gav tilbagestrøget hår. Vandoverfladen lå med ”storbølget” overflade. Et kig mod vest. En gøg fløj over søen mod nordvest. Hættemågen lå stadig i sin rede på tømmerflåden. Et par gråænder lettede fra vandet ved Jons Ø. En rørspurv hørtes fra rørskoven mod nordvest. Kikkerten kom i brug. En stær overfløj træerne på Jons Ø, og en knopsvane lå mellem træers overjordiske rodnet på øen. En landsvale havde fart på i blæsten og forsvandt bag ved Jons Ø.
 
Turen blev genoptaget. Øst for vejen ud for Vildnisset. Hér en trekantet redekasse på et træs stamme. Trekantet var også indflyvningshullet i toppen af kassen. Det var fodringstid for et kuld blåmejser. Overraskende, at denne art benytter denne type redekasse. Et par gråænder svømmede langsomt væk på kanalen langs med vejen. En gærdesmutte sang med skinger stemme. En gråkrage landede i et grantræ i Bugten.
 
I Bugten var der nogenlunde læ for blæsten. Stærene fodrede stadig unger i flere redekasser. De gamle fløj hurtigt til og fra kasserne og der var stort set en stær at se hele tiden. Nu hørtes den i reservatet meget sjældne lyd, der kom fra en drosselrørsanger. Det var nyt at høre arten i denne del af reservatet. Flere dage i den forgangne uge under aftenture var sangeren hørt i rørskoven ud for Udsigten. Drosselrørsangeren var under turene ikke blevet set, men denne gang lykkedes det. Fra en gren på en pilebusk sang fuglen, men det varede kun kort tid, hvorefter fuglen fløj i retning af Vildnisset. Dejligt at se fuglen. En blåmejse fløj fra en redekasse efter fodring, og et par fjordterner sås i luften mod nord. Der var tegn på opklaring mod vest. Et par ringduer støjede, da de fløj ud fra buske længere fremme på vejen.
 
Vejen mod vest - herfra et kikkertkig mod nordøst. En grågåsfamilie sås fouragerende i græsset tæt ved Vigersdal Å. Solen kom igennem skyerne, oplyste området og gav varme.
 
Nordsiden af Museet. Her var læ og varmt i solen. Men det varede kun kort tid. Skyerne kom igen nærmere fra en vestlig retning. Hættemågen lå stadig i reden på tømmerflåden. Der var kun få fugle på vandet, måske på grund af bølgernes størrelse. En rørspurv fløj lavt over rørskoven ud for Museet. Et skrig hørtes mod sydøst – en isfugls skrig – og kort tid efter også synet af fuglen, da den fløj ind over smult vande i en kanal. En blishøne og to gråænder sås på vandet vest for Jons Ø, og den lille familie grågås (to voksne og tre unger) fra tidligere på vejen sås nu svømme på vandet ud for Vildnisset. På pladsen mod syd foran Museet – hér en solsort med orm i næbet til unger i en rede tæt ved. To par stære fodrede i redekasser i Skoven. Strandskader hørtes i luften mod sydvest. Turen gik nu mod Udsigten i læ af træer og buske langs med vejen. Hér hørtes stillitsers flotte lyde, og en rørhøg sås flyve ind over reservatet fra syd. Alliker med sidevind sås mod øst. En tornsanger i toppen af visne snerlestængler. Og nu lyden fra en rødstjerthan– og synet af fuglen. Fuglen lod sig se på en gren af en pilebusk – på Pileholmen. Vi kan håbe, at den også finder en mage og en ny bolig – nu hvor dens redekasse fra sidste år med det skæve indflyvningshul er optaget af en stærefamilie.
 
Udsigten. Også hér hørtes i dag sangen karre karre, kit-kit-kit fra en drosselrørsanger. Fuglen lod sig ikke se. En fiskeørn og en vibe sås i luften over søen mod nord. En fiskehejre stod i kanten af søen med Vigersted Kirke i baggrunden. En gøg stod på en hegnspæl på marken mod vest. En blåmejse fodrede i en redekasse ophængt i reservatet af Gunner Goddik. Landsvalerne fløj tæt forbi Udsigten. Hér var læ og insekter i luften.
 
Husvejen. Et kikkertkig mod vest. Langt ude spænede voksne grågæs og deres unger hen over græsmarken for at nå søen så hurtigt som muligt. Et par stære fløj til og fra en redekasse med føde til deres unger. Råger i træerne mod vest. En bysvale overfløj dæmningen.
 
På dæmningen blev det til hentehår, dvs. rigtig god medvind i det åbne landskab. En rørhøne hørtes syd for dæmningen. Stort set hele tiden sås stære flyve på tværs af reservatet til og fra deres redekasser.
 
Nu atter i læ af træer og buske ved den nordlige ende af dæmningen. Et kig til søen på nabomarken mod nord. Fjordterner sås i luften og hættemåger og sølvmåger på vandet. Blæsten var tiltaget – nu 8 m/s.
 
Næsset. Nattergalens flotte sang hørtes nord for Vigersdal Å.
 
Indgangen var nået. Turen tog sin afslutning til den smukke sang fra en løvsanger og en nattergal i Pilesumpen.
 
På trods af blæsten – en rigtig god rundtur.
 
En husskade, der fløj ind fra nord blev fugleart nr. 37, der sås eller hørtes i og omkring reservatet.
 
Tirsdag den 12. maj 2020.
 
Efter en rundtur i reservatet om aftenen, hvor 33 fuglearter blev set eller hørt - her imellem nattergalen, der i år ankom den 2. maj 2020 til området lidt nord for reservatet, kunne en ganske sjælden fugleart for området høres fra nabomarken nordøst for reservatet. Ejeren af marken – Jan Badura – var også på aftentur, og sammen kunne vi nyde sangen fra en græshoppesanger. For Jan en ny matrikelart. Jeg kunne oplyse, at den for cirka ti år siden kunne høres forår og sommer fra marken. Jan undersøgte efterfølgende registreringer for arten i området. Det viste sig, at der havde været én observation tilmeldt DOF-basen for området. Det var fra Jørgen Madsen, der den 15. juni 2015 indrapporterede arten.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk