Isfugl - Stær - Rødrygget Tornskade

2020-06-29 19:23
 
Lørdag den 27. juni 2020
 
Sol op klokken 04.32. Ned klokken 21.58. Dagen var aftaget med 3 minutter. Temperaturen var 22 gr. C, vindstyrken 3 m/s fra en østlig retning, en luftfugtighed på 76% og en sigtbarhed på ca. 16 km.
 
En formiddagstur under en blå himmel men skyer hang under himlen mod syd og øst. En kat vandrede stille afsted i venstre side af Bjergvej ud for reservatet. En gråkrage sendte vrede lyde mod katten, som dog så ud til at være upåvirket heraf.
 
Solens skin var sat på pause af skydækket mod øst. Helt dejligt efter gårsdagens sol og varme.
 
Fuglelydene, der startede den korte rundtur mod nord, kom fra munk, gærdesmutte, solsort, ringdue, gøg og tornsanger. Gærdesmutten sang i Plantagen så det var en lyst. Igen og igen var den syngende. Tornsangeren sang da den foretog sin korte flagrende sangflugt. På engelsk hedder den whitethroat efter dens renhvide strube.
 
Turen gik denne gang mod nord til Vigersdal Å og videre mod vest langs åen. En almindelig hanekro stod i blomst, og smuk var den – så smuk og tiltrækkende, at en humlebi fløj fra blomst til blomst. Hanekroen havde svære betingelser mellem snerlernes stængler.
 
Ved Knækket – hér et godt udsigtssted til Goddiks Sø. Græs- og leholdet havde været i arbejde med slåning af græs og tagrør, hvilket gav fine betingelser for kig til søen. To grågæs og en gråand lå på vandet, og tre grågæs fløj ind over søen fra syd. En rørspurv flaksede hen over vejen, og en hættemåge sås i luften mod syd.
 
Næste åbning til søen var øst for Næsset. Hér et noget større udsyn over området mod øst, syd og vest. Råger sås og hørtes fra udgåede trætoppe mod syd. Fuglelydene hér kom fra gransanger, ringdue, råge, grågås, munk og løvsanger. En fiskehejre fløj ind over søen fra øst.
 
Næsset blev passeret og hér et møde med to naturfotografer, der havde været tidligt ude. Makrofotografering af insekter og planter var også det, de koncentrerede sig om denne formiddag. Hele tiden noget nyt at se på og fotografere. Det tog tid, men spændende var det.
 
Turen gik videre med stop ved den nordlige ende af dæmningen. Hér den flotte udsigt mod vest til rørskovene og masten med tårnfalkekasserne, hvor der i den øverste i år blev udklækket fire tårnfalkeunger. Dejligt. En mursejler, i rasende fart, sås i luften over Lillesø. Gøgens lyde.
 
Turen gik over dæmningen. – den korte tur indtil den 1. juli. Også på dæmningen havde slåmaskinen og leen været i aktivitet. Et kikkertkig mod nordvest. En gråkrage sås i toppen af et udgået træ. Fuglen sad med åbent næb. Varmt var det – nu 23 gr. C. og afkølingen ved strubebevægelser gjorde, at fuglens blodtemperatur kunne holdes konstant. Rørspurvene sang hér og dér. Territorierne skulle bevares og vigtigt var det at vide, hvor grænserne gik. Et par strandskader fløj omkring ved Tårnfalkehøjen. En rørsanger hørtes i rørskoven mod vest. Under samtalen med naturfotograferne blev det nævnt, at en isfugl var blevet set i reservatet i morges. Også jeg var heldig at se arten. Jeg stod med ryggen til rørskovsområdet mod syd, da en isfugl fløj over hovedet på mig og ned over vandet mod nord. Det sædvanlige flotte syn – denne gang kun fuglens blå ryg, men en ubeskrivelig flot farve. Synet af fuglen tog vel kun fem til ti sekunder, derefter var den ude af syne bag ved en skov af tagrør. En gøg fløj forbi, og en rørhøne hørtes i området syd for dæmningen. Og drosselrørsangeren var i området. Den hørtes en enkelt gang – kare kare. Resten af dens sang blev udeladt. Fuglen var ikke længere så aktivt syngende. Og området den sang i var nord for Tårnfalkehøjen. Alliker hørtes mod vest.
 
Tæt ved Udsigten – hér et område med skvalderkål i blomst og solbeskinnet. Blomsterne tiltrak et væld af insekter – honningbier, nældens takvinge, dagpåfugleøje og snyltehvepse (Amblyteles armatorius). Der var noget at komme efter.
 
Udsigten. Hér den altid flotte udsigt over områderne mod øst, nord og vest. Vigersted Kirke lå som den eneste synlige bygning mod nord. En sølvmåge fløj ind over området vest for Jons Ø. Under det korte ophold på bænken hørtes lyde fra gøg, strandskade, rørspurv, hættemåge, solsort, munk, havesanger, landsvale, grågås, gærdesmutte og rørsanger. En tornsanger undersøgte en hyld for insekter. Der var unger i en rede et sted.
 
Skyerne dækkede delvist for solens stråler. En dejlig sommertid. En fasan hørtes mod nord, og et par grønirisker landede i en hyld i rørskoven. En gøg fløj forbi. Turen til Museet var med en utrolig frodighed af grønne planter på begge sider af vejen. Brændenælder, skvalderkål, snerler og tagrør. En isfugls skrig hørtes et par gange fra området sydvest for Jons Ø. Jo – den er i området.
 
Sydvest for Museet. En rødstjerthun var aktiv med at fange insekter, og en ung spætmejse fouragerede i Skoven.
 
Museet og bord- og bænksættene stod flot og nymalet. Under halvtaget fodrede landsvaler ungerne. Travlt havde de og kom ganske tæt på. Men de var ikke de eneste, der havde fundet stedet velegnet for redebygning. En solsort havde anlagt sin rede i en cementskål under taget, og lå stille med åbent næb – også den havde det varmt. Cirka fem meter var der mellem svalerne og solsorten. De havde således et fint kig til hinanden.
 
Bænken på nordsiden af huset. Der var umiddelbart stille på og over Goddiks Sø. Fuglelydene var der fra alle sider, og lidt efter lidt også fugle i bevægelse. En strandskade fløj ind over søen fra vest, et par sølvmåger landede foran Jons Ø. Deres hvidgrå fjerdragter mod den grønne vandoverflade – flot var det. En fiskehejre fløj lavt over søen fra vest og landede på en mindre ø ud for Vildnisset. En tornsanger sås neden for højen. En moskusand svømmede langsomt afsted nordøst for Jons Ø.
 
Ikke langt fra Bugten – hér en familie af halemejser i egetræerne og i Bugten var der stadig unger i stærekasserne. Tre kasser var med unger og forældrene havde travlt med fodring. En stær landede på en gren tæt ved en redekasse. I næbet var et rødt bær, der blev serveret for ungerne. Måske en vegetar familie – og nej – men variation er ingen skade til, og væske skal der til. Længere fremme på vejen fouragerede en grågås familie i det nyslåede græs. En voksen og tre unger. Ungerne var nu så store, at farven på næbet afgjorde, om det var den gamle eller den unge. Den gamle med orange næb og ungerne med mat grå næb.
 
Under turen til indgangen hørtes heftig sang fra en munk og en gærdesmutte.
 
Temperaturen var steget til 24 gr. C og solen kastede nu sine stråler over reservatet. Skydækket havde flyttet sig. En spændende tur havde nået sin afslutning. En stor flagspætte i bølgende flugt blev den sidste observation.
 
I alt blev 33 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Søndag den 28. juni
 
Under en kort rundtur om aftenen blev en rødrygget tornskade observeret i toppen af en bunke afsavede grene og småtræer ikke langt fra Museet. Jeg så den og den så mig. Kameraet kom hurtigt i brug og billedet blev taget. Fem til ti sekunder gik – så var den fløjet. En smuk fugl og desværre en lidt sjælden gæst i reservatet.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk