Rovterne - Fjordterne - Halemejse

2020-07-26 15:33
Lørdag den 25. juli 2020.
 
Sol op klokken 05.08. Ned klokken 21.29. Dagen var aftaget med 1 time og 5 minutter. Temperaturen var 13 gr. C, vindstyrken 1 m/s fra en syd vestlig retning, en luftfugtighed på 93% og en sigtbarhed på ca. 16 km.
 
En morgen og formiddagstur under en blå himmel med et tyndt slør.
 
Indgangen til reservatet – hér et kort ophold. Fuglelydene denne morgen kom fra spætmejse, grågås, gærdesmutte, husskade, solsort, dompap, løvsanger, jernspurv, ringdue, stor flagspætte – og græshoppesanger - fra marken nord for reservatet. Fugle i bevægelse – to overflyvende fjordterner, dompap, grågås, ringdue, musvit, allike og sumpmejse. Turen var hermed sat godt i gang – en tur, der gik sydover.
 
En dejlig stille morgen – vindmæssigt set. Græsset var vådt efter en byge af regn om natten, hvilket gav gode muligheder for vinbjergsnegle og spanske skovsnegle.
 
Goddiks Sø. Hér den gode udsigt til søen og Jons Ø i baggrunden. En gærdesmutte sang ihærdigt igen og igen. Og nu et ikke almindeligt syn i reservatet. En hvid fugl på størrelse med en sølvmåge og langsomme vingeslag sås i luften over søen. Rundt og rundt fløj den og af og til med nedslag i vandet med høje plask. Sort kalot og rødt næb – en rovterne. Et ganske overraskende dejligt syn. Rovternen er på foreningens hjemmeside som gennemtrækkende – som i dag. Sang fra en solsort og en munk. En hættemåge stod på tømmerflåden ud for Museet. To gråænder stod på trærødder på nordsiden af Jons Ø. Sang hørtes fra en ringdue.
 
Turen gik forbi Vildnisset til Skovsumpen og Bugten, hvor solsorte fouragerede i græsset på vejen. I Bugten sang en munk og en ringdue. Sangen fra ringduen gav en fornemmelse af ro, og var rar at lytte til. Stærene havde forladt deres redekasser – den sidste blev forladt den 8. / 9. juli. Hjortetrøst var i blomst men ikke fuldt udsprunget.
 
Turen gik nu langs med naboskellet mod vest i retning af Museet. En munk – en hun – og smuk var hun – sås i en rød-el. En blåmejse havde fået det forkerte ben ud af fjerene denne morgen. Mejsen sendte vrede lyde fra rørskoven mod den gående. En tornsanger fløj forbi, og landede i toppen af en busk.
 
Museet og bænken på nordsiden. Hér et kort ophold. Igen i dag en flot, flot udsigt. Vandet med afspejlinger af træer, buske og rørskov på den blanke vandoverflade. En fjordterne fløj ind over Goddiks Sø fra øst. Dens lyde var anderledes ophidsede denne morgen. Grunden var rovternens besøg i reservatet og hér kunne det virkelig ses, da de fløj sammen – forskellen i størrelse – på de to arter. Rovternens 53 cm og fjordternens 36 cm. Begge fugle forsvandt i nordvestlig retning. Lyde hørtes fra en stor flagspætte, og skrattende lyde fra en husskade mod øst, sang fra en tornsanger og lyde fra gråkrager og en skovskade. En skarv kom i glideflugt ind over søen fra øst. En rørspurv sås i rørskoven neden for Museet.
 
På sydsiden af Museet – et hurtigt kig til landsvalen i reden. Jo – den var stadig rugende. En skovskade overfløj Museet. Sytten grågæs – unge og gamle – landede på Goddiks Sø.
 
Hegnet mod syd i retning af Udsigten. En gråkrage forlod et kirsebærtræ. Kirsebærrene var modne og så mørkerøde ud i sollyset. Desværre hang de for højt til en smagsprøve.
 
Udsigten. En musvit var ikke i det bedste humør, og ønskede mig væk fra stedet. Andre fuglelyde kom fra ringdue, spætmejse, gærdesmutte og munk. På Udsigten var der læ og varmt i solen. En gedehams raspede træmasse fra fronten på en redekasse. En løvsanger fouragerede i en hyld. Dejlige lyde fra stillitser.
 
Målersvinget - og nu den lange rundtur efter ynglesæsonen. En stormmåge sås i luften mod sydøst. Et kig mod nordvest. En snes mursejlere sås højt til vejrs. En skarv fløj til Svinget, hvorefter den vendte og fløj tilbage i østlig retning.
 
Langsiden. Didididi-didi-dy lød det fra en gulspurv - mod sydvest. En dejlig sommersang, der vækker minder fra tidligere somre. Alliker og råger sås og hørtes fra grantræer på nabomarken ligeledes mod sydvest. En landsvale fløj tæt forbi. Vanddråber på græsset glinsede i sollyset.
 
Lågen. Hér sang fra en rørsanger i rørskoven i det lille vandhul. Randøjer og kålsommerfugle sås flyvende over græsset og siddende i tidslernes blomster.
 
Svinget. Temperaturen var steget til 17 gr. C. men i solens stråler føltes temperaturen som 20 gr. C. Nu en pudsig oplevelse. En ung stormmåge blev drillet igen og igen af en landsvale. Stormmågen tålte det ikke og skræppede op, hver gang landsvalen fingerede et angreb. Det stod på et stykke tid indtil de forsvandt bag høje poppel træer mod nord. Interessant var det at se den lille hurtige fugl mod den store. David mod Goliat.
 
Sletten blev passeret. Et tilfældigt kig bagud afslørede en tårnfalk i luften med retning mod vest.
 
Tårnfalkehøjen. En fiskehejre lettede fra søen på nabogrunden mod nord. En banken hørtes fra udgåede birketræer på nordsiden af Vigersdal Å. Det varede længe før den blev set. Fuglen havde måske fundet ud af, at barken på nordsiden af stammen var knap så hård som på sydsiden, eller også ønskede den ikke at blive set. Tålmodigheden lønnede sig. Efter nogen tid kom den til syne – en ung stor flagspætte, hvor hovedets overside var rødt.
 
Stenbunken. En sølvmåge overfløj Lillesø. Hér i stenbunken voksede en flot hjortetrøst med udsprungne blomster. Et smukt syn og ikke mindst med fem dagpåfugleøjer og honningbier, der besøgte blomsterne. En enkelt snog sås også i dag mellem de opvarmede sten.
 
Den nordlige ende af dæmningen. Hér sås musvit, tornsanger og grønirisk.
 
Lidt længere fremme på vejen – et tilfældigt møde med et ægtepar og naturligvis medlemmer af foreningen. Det blev til en rigtig god, hyggelig og lang samtale om fuglelivet i og omkring reservatet – og lidt mere end det.
 
Vi skiltes og gik i hver vores retning. Et kort stop øst for Næsset. Et kig mod vestsiden af Jons Ø. Dér en familie gråand – to voksne og en unge. Et skridt videre frem og jeg havde trådt på en halvtreds centimeters lang snog. Den så faren, og forsvandt hurtigt ud af syne mellem planter i kanten af søen. Snogen havde nydt solens varmende stråler i græsset.
 
Indgangen til reservatet var næsten nået da endnu et møde fandt sted. Et medlem af foreningen var på vej ud i reservatet med sit fotoudstyr. Det blev også her til en lang og rigtig god samtale om fugle, fotoudstyr o. a. Under samtalen blev halemejser set og ravn og strandskade hørt.
 
Jeg forlod reservatet i 19 graders varme. Turens sidste fugleobservation var en musvåge, der kredsede over moseområdet mod øst i retning af Humleore.
 
I alt blev 36 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk