Isfugl - Rød Glente - Natugle

2020-09-17 20:46
Onsdag den 16. september 2020.
 
Sol op klokken 06.48. Ned klokken 19.26. Dagen var aftaget med 4 timer og 42 minutter. Temperaturen var 15 gr. C, vindstyrken 1 m/s fra en vestlig retning, en luftfugtighed på 97% og en sigtbarhed på ca. 2 km.
 
En dejlig stille efterårsmorgen. Stort set skyfrit, men tåge lå stadig over reservatet.
 
Et kort ophold ved indgangen til reservatet. Lydene fra fugle kom fra husskade, gråkrage, dompap, blåmejse, musvit, ringdue, spætmejse, jernspurv og gærdesmutte. En skarv fløj lavt over nabomarken mod nord. Turen, der gik mod syd, havde således taget en god begyndelse med ti arter.
 
Goddiks Sø. Hér det flotte vue til søen og den østlige del af reservatet. Vandet lå hen som et spejl med træer, buske og rørskov - dobbelt så smukt. Alliker og råger hørtes mod vest. En fisk slog op i vandoverfladen, og gav tankevirksomhed om den forestående fiskedag på søndag. Spændende bliver det, og udsigten for vejret tegner fin.
 
Nu videre på turen mod Bugten. Fire husskader og en gråkrage havde taget ophold i toppen af grantræerne mod vest. De tog hurtigt ”vingerne på nakken”, da de så personen på vejen. Vanddråber fra nattens tåge hørtes, da de fra buske i rørskoven faldt på søens overflade.
 
Jeg ”landede” på bænken på nordvestsiden af Museet næsten samtidig med, at en fiskehejre landede på tømmerflåden. Hejren så mig ikke dér på skyggesiden af huset. Nu var det tid til langsomme bevægelser for ikke at forstyrre hejren. Længe stod den på flåden. Et par skarver fløj ind over søen fra øst og landede nord for Jons Ø. Alt var roligt. En søgning med kikkerten rundt langs kanten af rørskoven mod nord standsede ved udgåede grene over søen øst for Næsset. Hér var ofte ”bid”. Også i dag var jeg heldig. En isfugl sad med front til søen, klar til at kaste sig hovedkulds i vandet, hvis en fisk svømmede forbi under den.
 
Udsigten fra bænken var storslået – også denne morgen – og naturen var helt naturligt med efterårsfarver hos de løvfældende træer og buske. Blade faldt på vandet fra birketræet på Jons Ø.
 
Syd for Museet i kanten af Skoven sås sumpmejser, gærdesmutte, solsort, ringdue, dompap, tjif tjaf lyde hørtes fra en gransanger, og si si lyde hørtes fra fuglekonger. Med farverne, lugtene og lydene – en dejlig efterårsstemning.
 
Forbi bådpladsen og videre langs naboskellet mod syd i retning af Udsigten i en Coronafri behagelig modvind. Temperaturen var steget til 17 gr. C. En løvsanger hørtes fra Pileholmen, og gråænder hørtes fra rørskoven vest for Jons Ø.
 
Udsigten og den flotte udsigt mod nord. Flyvende gråænder, ringduer i toppen af træer ved Vigersdal Å, lyde fra musvitter, ringdue, løvsanger, rislelyde fra kilden neden for bakken og en let hvislen fra vinden i tagrørene i rørskoven. Med andre ord - en natur med en afstressende virkning.
 
Turen til Svinget forløb - artsmæssigt set – stille. Lyde hørtes mod vest fra alliker og råger, og mange blev set.
 
Svinget. Bogfinker – en mindre flok – sås i luften, og to skovskader fløj over nabomarken mod nord.
 
Sletten. Hér hørtes en stor flagspætte, fasan og musvitter. To knopsvaner lå på søen nord for Tårnfalkehøjen. Et par blåmejser undersøgte tårnfalkekassen. De så små ud i forhold til kassen, og de fornemmede sikkert også, da de fløj bort, at kassen var vel stor for dem at flytte ind i til næste år.
 
Lydene først og dernæst fuglene, da de overfløj området. Det var de behagelige lyde fra de smukke stillitser, der hørtes og sås.
 
Vigersdal Å var blev oprenset på nænsom vis. Tak til åmanden.
 
Lidt længere fremme langs med åen. Hér et kikkertkig mod nord. I toppen af et grantræ sås en tårnfalk, og en fiskehejre stod på en sidegren. En overflyvende grønirisk, og lyde fra en rørhøne fra søen med de to knopsvaner. En løvsanger hørtes fra et piletræ i rørskoven.
 
Den nordlige ende af dæmningen. Hér hørtes – ganske kort - og sås en rørsanger. Den var hurtigt ude af syne i rørskoven.
 
Tågen var nu helt opløst af solens varme, og sigtbarheden var fin. Vinden var 2 m/s fra en nordvestlig retning. Perfekt vejr for en rundtur. En stor flagspætte overfløj reservatet i artens karakteristiske bølgende flugt. Flot så det ud – Dannebrogsflaget – i toppen af en flagstang mod syd. En isfugl lettede øst for Tveholm og fløj ind over dæmningen i sydlig retning. Heldig var jeg endnu en gang. Nu et kig mod himlen i nordlig retning. En rød glente kom ind over nabomarken fra nordøst. Straks efter lettede en gråkrage og optog forfølgelsen af glenten. Gråkragen indhentede glenten, og lagde sig bag denne med en afstand af bare ti til femten centimeter. Det kunne ses, at glenten følte sig generet af kragen, og satte farten op. Dette stod på i nogen tid og hørte først op, da glenten var et godt stykke ude over nabomarken til nabomarken mod nord.
 
Isfuglen blev set endnu en gang under et tilfældigt møde med Jytte og Jørgen, der også havde fundet dagen velegnet til et besøg i reservatet. Under samtalen hørtes isfuglen, og et øjeblik efter passerede fuglen lavt over Goddiks Sø.
 
Indgangen blev nået. Udgangslydene fra fuglene kom fra stillits, husskade, fasan, gråkrage, allike, dompap, musvit, blåmejse, fiskehejre og sumpmejse.
 
En musvåge i luften mod nord og et par landsvaler over reservatet blev de sidste observationer på turen.
 
Under turen blev 32 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Fredag den 11. september.
 
Under en halv rundtur ved solnedgang – en dejlig overraskelse. En meget ophidset gærdesmutte hørtes i Plantagen. Det måtte undersøges – jeg havde en ide om årsagen. Jo – ganske rigtigt – et kig til uglekassen – og nu øjenkontakt til en flot natugle, som hang halvt ude af ind- eller i dette tilfælde udflyvningshullet til kassen. To nysgerrige kiggede hinanden an. Jeg blinkede først, og trak mig tilbage efter ti sekunder. Jeg tænkte – så lidt forstyrrelse som muligt i denne situation. Jeg havde set natuglen, og det var fint. Godt at vide, at arten igen er tilbage i kassen og reservatet efter lang tids fravær.
 
Lørdag den 12. september.
 
Jeg kunne ikke dy mig – jeg måtte se om natuglen i kassen var en ”enlig svale”.
 
Det var det ikke. Jeg medbragte ikke mit kamera i går aftes. Det gjorde jeg denne aften og stod klar, da natuglen rørte på sig – klokken var da 19.45 og klokken 20.10 – efter, at den havde forladt kassen, lød dens skrig mange gange fra Plantagen.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk