Sølvhejre - Natugle - Ynglesæson 2020

2020-11-29 22:23
Lørdag den 28. november 2020.
 
Sol op klokken 08.13. Ned klokken 15.48. Dagen var aftaget med 9 timer og 36 minutter. Temperaturen var 1 gr. C, vindstyrken 1 m/s fra en nordvestlig retning, en luftfugtighed på 98% og en sigtbarhed på ca. 13 km.
 
En eftermiddagstur, overskyet, gråt, stille og koldt – med andre ord et lidt trist vejr, men fint med det stille vejr. Fuglene kunne høres, og bevægelser i naturen var lettere at se.
 
Ved indgangen det korte stop, og det var tid til at spidse øre. Lydene, der hørtes kom fra gråand, gråkrage, spætmejse og solsort. Det var eftermiddag og vejret var ikke det bedste for en fugletur, tænkte jeg. Derfor ikke de mange lyde, og sikkert ikke nogen særlig spændende tur, men det skulle gå anderledes for sig.
 
Turen gik sydover.
 
Et hurtigt kig til en redekasse i Pilesumpen og tankerne gik tilbage til et dejligt forår og en super sommer. Et kuld blåmejseunger kom i år til verden i denne kasse.
 
Goddiks Sø. Et gammelt egetræ øst for vejen stod stadig med visne blade fra et par meter over jorden til toppen af træet. Synet lunede lidt i det kolde vejr.
 
En redekasse støbt i beton, og ophængt i Pilesumpen blev også i år benyttet af et spætmejsepar, som fløj til og fra under fodring af ungerne.
 
Et kig til søen. Vandoverfladen var blank som et spejl. End ikke tagrørene rørte sig, alt var stille. Stille var en musvit lydmæssigt dog ikke, der skældte godt og grundigt ud. En stor flagspætte hørtes kortvarigt. Med kikkert kunne gråkrager ses ude mod vest. Et par dompapper – hun og han – nippede knopper af grene på en pil i kanten af rørskoven.
 
I Vildnisset havde en spætmejse travlt med at undersøge barken på et udgået træ. Og nu lyden fra en isfugl mellem Kile Ø og Vildnisset. En fiskehejre lettede fra kanten af søen ud for Skovsumpen. Sjaggere hørtes mod nordøst.
 
Øst for vejen og Vildnisset fik et blåmejsepar i en A – kasse, efter en stor indsats og mange fodringer, et kuld unger på vingerne.
 
Bugten. I en mejsekasse, der var hængt op på stammen af et grantræ, var det perfekte sted for en musvit at lægge æg, og et kuld unger blev her udklækket. Længere fremme i Bugten hang stærekasserne. I fire af kasserne blev unger udruget. I samme område blev to kuld blåmejseunger udruget i to forskellige redekasser.
 
En stormmåge overfløj området, og en skarv sås i luften mod nord.
 
Skovområdet langs skellet mod vest. Også hér var der hængt mejsekasser op. Et musvitpar og et blåmejsepar fik hér unger på vingerne.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Et flot syn mødte én – buske, træer og rørskove spejlede sig på søens vandoverflade. Klokken var 15.20 og der var ikke længe til solnedgang. Blåmejser hørtes på sydsiden af huset. Et kig til området under tag mellem trappe til 1. sal og selve museet. Landsvaler fik hér flere kuld på vingerne – det ene med fire unger – seneste kuld kunne ses den 12. juli. Også en solsort havde fundet stedet velegnet til sin rede et par meter fra landsvalen. Et blåmejsepar fodrede deres unger bag væggen på vestsiden af huset. Gunner Goddik havde for år tilbage, boret et hul i yderbeklædningen, og havde i den forbindelse skabt et hulrum til redebygning for et mejsepar. Det fine var, at der i udkigsrummet kunne åbnes en lem med en rude bag ved. Hér kunne familien ses på nært hold.
 
Et par skarver var landet på vandet foran Museet, men gik straks på vingerne da de så bevægelse ved huset. Alliker og en husskade hørtes mod vest. En musvåge sad i toppen af et træ ved Vigersdal Å vest for Næsset, og en rødhals hørtes i Skoven.
 
Og nu gik det stærkt med observationerne. Lyde fra bramgæs hørtes mod nordøst, og ikke længe efter sås en kileformation af cirka halvfjerds gæs højt oppe. Næsten samtidig hermed fløj en sølvhejre langsomt og i majestætisk flugt ind over Goddiks sø fra vest og fløj i østlig retning. Huset skærmede desværre hurtigt for synet af hejren, og jeg tabte den af syne.
 
Et kig til mejsekasser i Skoven. Et musvitpar valgte i år en kasse godt gemt bag grene og blade til deres familieforøgelse. I stærekasserne kom to kuld unger til verden.
 
Turen gik mod Udsigten langs hegn og skel mod syd. Hér var flere mejsekasser hængt op. En redekasse hængt op på stammen af et poppeltræ husede en familie musvit.
 
Sølvhejren blev igen set over Vigersdal å og denne gang i retning mod vest.
 
Øst for Udsigten igen et kig til redekasser. En kasse øst for Udsigten blev indtaget af et musvitpar, som fik unger på vingerne.
 
En fiskehejre lettede fra rørskoven, og en stor flagspætte hørtes igen og igen mod nord. Ringduer sås i luften mod vest og en bogfinke overfløj Udsigten. Også hér var der stille.
 
Vest for Udsigten var ophængt flere redekasser. En af kasserne blev brugt som redekasse af et blåmejsepar.
 
En gærdesmutte hørtes i rørskoven.
 
Husvejen. Også hér blev en kasse indtaget for udklækning af et kuld unger. Musvitter fløj til og fra kassen under opfostringen af ungerne. En redekasse, som blev brugt af rødstjert sidste år, blev i år brugt af et stærepar.
 
Dompappers og sjaggeres lyde hørtes mod nord. En skarv fløj tæt forbi.
 
Et kig til en hyld syd for dæmningen. En redekasse var ophængt på hylden, og et musvitpar fik i år unger på vingerne.
 
Et par sølvmåger sås i luften mod nord. Fasaner kunne høres i skumringen. De var klar til at tage afsked med dagen. Sangsvaner kunne høres i luften mod vest.
 
Sletten. Kameraet var medbragt under turen, men endnu en gang gik det for stærkt, da sølvhejren lettede fra åen, og satte fart på i østlig retning. En lille trøst – lyset var ikke optimalt, men flot og smuk var den hvide fugl i skumringen. Og dejligt var det at se den for tredje gang.
 
Tårnfalkehøjen. En rørhøne hørtes, og skovspurve ”snakkede” i området syd for Svinget. Tre knopsvaner – to voksne og en ungfugl – lå på søen nord for åen. En ophidset gærdesmutte.
 
Stenbunken. I en tjørnebusk var en mejsekasse ophængt. Tæt ved kassen lød vrede lyde fra en musvit. Fuglen var ganske sikkert på vej til at indtage kassen for natten.
 
Nordenden af dæmningen. Flere redekasser var hér hængt op på træer. Et musvitpar fodrede i år deres unger før og efter den 13. juni.
 
Råger hørtes mod vest.
 
En redekasse langs Åvejen var optaget af et par musvitter i yngletiden, og unger kom på vingerne.
 
Klokken var nu 15.55 og solen var gået ned. Vest for Næsset hørtes isfuglen igen men set blev den ikke.
 
Kirkeklokken faldt i slag i Vigersted.
 
Knækket blev passeret og tankerne faldt på natuglen. Var den på vej ud i mørket? Ved Plantagen et kig til uglekassen - og - jo - jeg var også i dag heldig - den havde hørt ”ældresagen” på listefødder og kiggede ud af udflyvningshullet. Men det var for tidligt for uglen, og den trak hovedet til sig, og forsvandt ind i kassen. Jeg tænkte – god nat-ugle – du har en lang nat foran dig på denne årstid - og gik mod udgangen.
 
En forbavsende god rundtur på denne tid af dagen, og i det lidt triste vejr, var slut.
 
I alt blev 29 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Resultatet af ynglesæsonen 2020 blev som følger:
 
Blåmejse 7 kuld
 
Musvit 9 -
 
Stær 7 -
 
Landsvale 2 -
 
Solsort 1 -
 
Spætmejse 1 -
 
Hættemågerne på tømmerflåden fik to unger, som ikke kom på vingerne. Hættemågerne på mågekasserne fik flere unger, men heller ikke disse nåede at blive voksne.
 
Tårnfalk 1 kuld med 4 unger.
 
Ud over ovennævnte arter kan det nævnes, at der blev talt ti grågæs på rede under turen i området øst for dæmningen – den tilladte rundtur i ynglesæsonen.
 
Et skønnet antal grågås på rede i den vestlige del var fire.
 
Både tornsanger og gærdesmutte fodrede unger flere steder i reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk