Skægmejse - Vandrikse

2021-02-13 19:37
Søndag, den 7. februar 2021.
 
En rundtur om formiddagen i reservatet.
 
Pivkoldt var det, og jeg var undervejs i reservatet, da jeg opdagede, at batteriet til mit kamera ikke var sat i efter opladning natten til i dag. Det ærgrede mig, men fortsatte alligevel og tænkte, at det sikkert skulle vise sig, at noget spændende ville dukke op og skulle fotograferes nu, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Og – ganske rigtigt – skægmejser blev observeret i tagrør ved Tårnfalkehøjen. Tanken opstod naturligvis – batteriet skulle hentes, men det ville tage i hvert fald tre kvarters tid i rask trav, og inden da ville skægmejserne være over alle skove af tagrør.
 
Men som tænkt, så gjort. Tilbage gik det – ikke tilbage langs Vigersdal Å, men rundt i Svinget og videre forbi huset til indgangen. Skægmejserne var jo alligevel væk, når jeg atter var tilbage, så hvorfor ikke tage turen rundt.
 
Derefter igen tilbage med kamera og batteri. Jeg tænkte – det ville ikke lykkes, men stor var min glæde, da jeg hørte, og efterfølgende så fuglene i samme område. Det blev en stor oplevelse. To hanner og en hun på bare fire meters afstand. Smukke fugle både hunnen og hannen i de kanelfarvede fjerdragter. Sky var de ikke dér i tagrørene ikke langt fra Tårnfalkehøjens nordside. Jeg havde dem vel så tæt på i femten til tyve minutters tid, og mange billeder blev taget.
 
Af dette kan man lære, at udstyret skal tjekkes før tur – det ved (næsten) alle!
 
En herre fra Kværkeby kom forbi lidt senere og også han fik en god oplevelse. Han fortalte, at han fra sin kone – som var på Facebook – havde læst, at arten skulle være i reservatet. Han havde ikke tidligere set arten i reservatet.
 
Skægmejsen er efterhånden hørt og observeret i reservatet mange gange, både sidste år og i år, og super flotte billeder af arten er taget af Per Thomsen, Jette Bjerregaard og John Kristensen.
 
Skægmejsen kan få flere kuld unger på vingerne i ynglesæsonen. I den forbindelse har medlemmer af foreningen bygget hytter til arten. Om det vil lykkes at få skægmejsen til at yngle i hytterne i år må tiden vise. Der er eksperimenteret med hytternes udseende og indretning. Måske vil andre arter kommer først og indrette deres reder i disse tagrør tækkede hytter.
 
Skægmejsen er – ifølge undersøgelser – desværre meget følsom over for frostperioder. Vi må håbe, at ”vore” (og naturligvis – alle) skægmejser overlever denne meget kolde tid med minus 11 til 13 grader C.
 
Vandrikse
 
Endnu en dejlig observation – denne gang af vandriksen, som er hørt i reservatet fra tid til anden.
 
Per thomsen – naturfotograf - meddelte I en mail, at han havde været på tur i reservatet torsdag den 11. februar ved middagstid. Under turen et tilfældigt møde og samtale om observationer med Jørgen og Jytte, erfarne fuglekendere, og som kender reservatet fra mange besøg. Under dette møde blev først en, og dernæst to vandrikse set i flere minutter, og Per fik taget en del fremragende billeder af arten.
 
Det ser ud til, at denne vinter – med tilisede søer – men med åben vandoverflade på åen flere steder – gør det muligt at observere de mere ”usynlige” arter som vandrikse og rørhøne. Billeder er taget af disse arter tæt ved åen.
 
Lørdag den 13. februar.
 
En rundtur om formiddagen under en blå himmel og masser af sol over reservatet. Sneen på vejene i reservatet var trådt hård efter mange besøgende i ugens løb, og også denne formiddag var området godt besøgt.
 
Ved Tårnfalkehøjen et tilfældigt møde med flere naturfotografer. Det endte med en lille flok på fem personer (som det i øvrigt foreskrives i disse tider – og med god afstand til hinanden), der nød naturen og varmen fra solen i det stille vejr. Det blev til en lang, rigtig interessant og hyggelig samtale, som naturligvis mest drejede sig om fugle. To af fotograferne havde under deres rundtur set skægmejser i rørskoven på Langsiden ud for Snævret. Vi var to, der efterfølgende ville gøre forsøget om også vi kunne få fuglene i kikkerten. Desværre så vi ikke skægmejserne men måtte ”nøjes” med deres lyde. Fuglene var ikke længere ved Langsiden men et sted mellem Snævret og Krageholm – dvs. på den modsatte side af, hvor vi stod.
 
Tak til fotograferne for tilladelse til at vise billedet fra mødet her på hjemmesiden.
 
Det kan sluttelig nævnes, at der sidste år blev bygget og søsat tre hytter til skægmejserne. Det har taget fart i år. Mariann og Peter, Merethe og undertegnede har hver for sig - som det jo skal være i disse tider – bygget yderligere ni hytter.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk