Havørn - Gransanger - Grågås på rede

2021-04-01 18:03
Skærtorsdag den 1. april 2021.
 
Sol op klokken 06.40. Ned klokken 19.50. Dagen var tiltaget med 5 timer og 53 minutter. Temperaturen var 7 gr. C, vindstyrken 4 m/s fra en nord – nordvestlig retning, hvorved temperaturen føltes som 4 gr. C, en luftfugtighed på 96% og en sigtbarhed på ca. 6 km. Overskyet.
 
Allerede inden indgangen til reservatet var nået hørtes en sangdrossels morgensang fra Bugten. En jægers skud mod nordøst sendte en flok sjaggere på flugt ind over reservatet. Desuden hørtes en stor flagspættes trommen på en gren af et grantræ i Plantagen.
 
Indgangen blev nået og hér et kort stop som forberedelse på en rundtur i området. ”Opvarmningen” – dvs. fuglelydene – kom fra sjagger, sangdrossel, grågås, jernspurv, musvit, bogfinke, gransanger (velkommen til denne efter trækket), fasan, blåmejse, gråand, blishøne og – og lyden fra en rørdrum. Dens pauken hørtes tre gange – ikke fra reservatet, men fra moseområdet mod øst i retning af Humleore. Dejligt at vide, at den stadig er i området.
 
”Opvarmningen” var overstået og turen gik mod syd.
 
Et skilt med teksten ”Følg venligst den anviste rute i yngletiden 1. april – 1. juli” stod foran Pilesumpen.
 
Det skulle blive spændende at se, hvad den korte rundtur i reservatet ville bringe af observationer.
 
En gråkrage overfløj indgangen, og et par gråænder sås i luften mod nord. Igen hørtes rørdrummens pauken mod øst. To hættemåger hørtes og sås i luften mod syd. Og sangdroslen sang, så det var en lyst. Også en bogfinke og en gransanger var i forårshumør med deres sangstrofer.
 
Næste stop – Goddiks Sø. To nyskabte og monterede hættemågekasser foran Museet var optaget for en stund. En hættemåge stod i den ene, og en af samme art stod i den anden kasse. Det bliver interessant at se om de finder behag i kasserne og stedet. To par gråænder og atten grågæs lå på søen. En blishøne stod på tømmerflåden. Et par stormmåger sås i luften mod sydøst.
 
Vinden føltes kold dér ved kanten af søen uden læ. Noget af et dyk i temperaturen i forhold i går.
 
Undervejs til Bugten – et kig gennem en af kanalerne. En grågås lå på vandet og lur mig om ikke en grågås lå på rede et sted i kanten på en af øerne.
 
I bugten sang en gulspurv i et grantræ uden rigtig af afslutte sin sang – didi-dy manglede. En jernspurv sang med fin og melodisk kvidren. En fiskehejre overfløj reservatet fra øst. En stær havde indtaget et grantræs top og stod fløjtende, og ind imellem med lyde der mindede om musvågens skrig. Rigtigt fint, at redekassegruppen havde opsat de sidste stærekasser på grantræerne inden ynglesæsonen. En fiskehejre fløj ind over reservatet fra øst. En gærdesmuttes kraftige toner lød fra et buskads.
 
Museet og bænken på nordsiden. Herfra et kikkertkig til Jons Ø. En grågås lå i sin rede på nordsiden af øen. Et åbent sted og en noget usædvanlig placering. To hættemåger slog sig ned på tømmerflåden, og to stære sås i luften mod nord. En rørspurv hørtes fra rørskoven neden for bakken. Der var lydmæssigt gang i grågæssene da jeg ankom. Endnu mere lyd kom der på lidt senere. Fra fjern og nær kom grågæs flyvende ind over reservatet. Årsagen – en havørn var på vej ind over området fra øst. Den imponerende fugl bøjede af og fløj mod sydvest, hvilket fik grågæssene til at slappe af efter nogen tid. Et par gravænder fløj bag om Jons Ø.
 
Turen blev genoptaget og gik mod vest forbi Skoven og mod Udsigten. Redekasserne til mejser, stære og ugle var igen på plads i Skoven. En solsort skræppede op i hegnet mod syd. Et stop undervejs og et kikkertkig til Pestholmen. Også dér havde en grågås anlagt en rede. En gransanger sang fra en rødel i rørskoven. Nu hørtes vrinskende og klagende lyde mod nordvest. Lyden kom fra gråstrubet lappedykker. En råge sås i luften mod vest.
 
Udsigten. En rødhals var aktiv i en hyld i rørskoven, og en knopsvane sås i søen ved Rådyrkrattet. En blåmejse vogtede ved en redekasse vest for Udsigten, en jernspurv fløj på tværs af vejen, og en gærdesmutte hørtes igen og igen fra rørskoven.
 
Husvejen. Hér igen lyde fra stære. To fuglekonger og to sumpmejser var aktive i buske i bare et par meters afstand fra undertegnede. Dejligt at se disse arter på nærmeste hold.
 
Målersvinget og den sydlige del af dæmningen. Den korte tur – som anvist på piktogrammet på pælen – gik nu over dæmningen. Et par alliker sås i luften mod nord. To gråstrubet lappedykker lå på vandet nord for dæmningen, og havde gang i deres fjerpudsning. Det skal også hér blive interessant at se, om det vil lykkes med unger i år. Di dy – di dy lød det fra en musvit ved en redekasse på sydsiden af dæmningen. Nu et kig til Tveholm, hvor grågås hvert år har haft rede. I år var ingen undtagelse. En grågås lå stille i sin rede med hovedet ned mod kanten af rede. Den havde naturligvis hørt og set mig for længe siden. Strandskader hørtes og sås i luften mod vest. En død spidsmus lå på ryggen – dræbt – men ikke fortæret måske på grund af duften fra kirtlerne på hver side af kroppen. Et blodigt sår sås på siden af musen. Et par hættemåger var landet på toppen af masten og en på tårnfalkekassen ved Tårnfalkehøjen. En tredje hættemåge så mig og gav mig lyde med på vejen.
 
Turen gik nu langs Vigersdal Å mod øst. Sneglene var igen på langsom fart efter vinteren, og sås i græsset under hele turen.
 
Vest for Næsset – et kikkertkig til Jons Ø. Grågåsen, der blev set fra Museet, lå i sin rede. Endnu en rugende grågås sås på spidsen af øen, et sted, der også tidligere år var blevet benyttet til redested for grågås. En fiskehejre fløj ind over Jons Ø, og tre viber sås i luften mod vest.
 
Under turen mod indgangen hørtes rørdrummen endnu en gang – denne gang dens pauken fire gange. Ud for Museet et kig med kikkerten i sydvestlig retning til kanten af rørskoven. Dér endnu en grågås på rede ganske skjult af rørskovsbevoksningen. En spætmejse hørtes mod nord.
 
Plantagen. Her en grønirisk i luften i flagermusflugt. Jo – man kan se forår på mange måder. En sortmejse viste ikke sky adfærd, da jeg passerede de høje grantræer, nærmest tværtimod. På tre meters afstand kunne den iagttages i dens fouragering. En musvit viste interesse for uglekassen, men slog det ud af hovedet - kassen var lige et nummer for stor.
 
Udgangslydene kom fra jernspurv, en meget flot sang fra en rødhals og – igen pauken fra rørdrummen mod øst.
 
En super god rundtur, på trods af det lidt triste vejr, havde taget sin ende, men mere skulle opleves før hjemmet blev nået.
 
Under den korte rundtur blev 33 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Et par hundrede meter fra reservatet – et møde med naboen til reservatet og medlem af foreningen, Jan Badura, som også var på tur med sin kikkert og kamera. Et rigtigt godt møde og med spændende oplevelser under den halve time vi var i samtale. Udsigten fra stedet, hvor vi stod var moseområdet mod sydøst, der grænser op til Humleore. Under samtalen sås ravn, rød glente, stor skallesluger, trane og rørhøg – den første i år.
 
Ikke dårligt - at 38 fuglearter kan ses og høres på to og en halv time i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk