Elbækturen 5. juni 2014

Tur til Elbækengen - Torsdag d. 5. juni 2014

Reservatets første guidede tur uden for reservatet, hvor det især var blomster det handlede om, på det fredede engareal ved Tryggevælde Å lige syd for Vallø by. Guider var Jon Feilberg og undertegnede. Midt naturs medlemmer var også inviteret. Vi blev 25, hvoraf langt de fleste var fuglereservatets medlemmer.
Danmarks Naturfond købte Elbækengen i 2006 med det formål, at bevare et af Danmarks mest værdifulde ektremrigkær, der er en botanisk betegnelse for et lysåbent fugtigbundsområde, hvor vandet kommer fra grundvand og hvor jordbunden i dele af året er helt vandmættet. De særlige forhold giver vækstbetingelser for et meget varieret plante-og dyreliv. Trods vejrudsigten og eftermiddagens regn blev det en fin aften med sol. Inge Ambus, der er formand for DN's Stevnsafdeling deltog også, og fortalte om det store arbejde de havde med at pleje engen og med at holde elletræerne nede. De var også ved at skaffe penge til indhegning af et større område af Tryggevælde Ådal, således at en samlet afgræsning med kreaturer kan iværksættes, og de sjældne vækster bevares Der er mange forskellige orkideer og på denne tid var det især Maj-Gøgeurten der dominerede, lige fra de meget mørke til de lyse, et meget smukt syn. Der var desuden nogle få Kødfarvet-Gøgeurter der blomstrede og Sump-Hullæbe og Pukkellæbe var på vej. Den kødædende Vibefedt var også i blomst Da Jon var guid fik vi navne på rigtig mange andre spændende blomster og græsser, meget lærerigt.
Vi sluttede af i Solgaardsparken lige indenfor i Køge kommune.Vi holdt lige indenfor i skoven, gik over Tryggevælde Å og fandt den lille pavillon og en lang bænk, hvor vi nød det medbragte. Vi synes det var en vellykket tur, varighed ca. 3. timer

Jette Bjerregaard
  

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk