Fuglenes Dag 29. maj 2016

Fuglenes Dag, søndag den 29. maj 2016 blev en rigtig god oplevelse for de fjorten fremmødte deltagere til rundturen i Kværkeby Fuglereservat. Også reservatets grundlægger Gunnar Goddik var mødt op.

Turguider var Benny Rosenqvist og undertegnede..

Vejret viste sig fra sin bedste side - sol, let vind og 23 gr. C.

Allerede fra starten af turen hørtes nattergal og gøg. Efter cirka ti minutters vandring observeredes en rød glente i luften syd for reservatet. Heldige var vi, da glenten lagde kursen ind over reservatet. Alle fik et fint indtryk af fuglens størrelse, da en gråkrage fulgte den i luften og af og til gjorde udfald mod glenten.

Rørhøgen (både han og hun) blev senere set tæt ved fuglereservates område. Skrig fra hannen hørtes af og til, da han i stor højde udførte sin eminente luftakrobatik for hunnen.

Af andre arter, der blev set eller hørt under den to kilometers rundtur, kan nævnes torn-, gærde,- løv- og gransanger, rødstjert, troldand, taffeland, gråstrubet lappedykker, strandskade, sjagger, musvåge, tårnfalk og ikke mindst isfuglen skal nævnes. Kun få af deltagerne så fuglen, da den kun viste sig i ganske kort tid i en op-, over- og nedflyvning ved en pilebusk i rørskoven. En lidt usædvanlig  iagttagelse. Undertegnede var en af de heldige, der så fuglen.

Alt i alt en rigtig god rundtur i reservatet. 36 forskellige arter blev hørt eller set under turen.

I turen deltog fire medlemmer af DOF.

Med venlig hilsen
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk