Generalforsamling februar 2013

Flere fuglevenner end nogensinde

Kværkeby Fuglereservats Venner har netop holdt sin årlige generalforsamling med det højeste antal venner i foreningens korte historie. 312 husstande støtter op om foreningen og deltager i de mange årlige arrangementer.

Siden overtagelsen af reservatet i august 2010 var det store projekt i 2012 opførelse af en tilbygning med handicaptoilet og nyt trapperum op til fuglekikket. Et trapperum der nu også har elektrisk trappelift, så gangbesværede og kørestole kan komme op i fuglekikket.

I forbindelse med tilbygningen er der samtidig foretaget omfattende tilpasninger af den eksisterende bygning, så brugsværdien af huset i reservatet er blevet væsentligt forbedret, til gavn for medlemmer og besøgende ved guidede rundvisninger.

Efter indvielsen af de nye faciliteter kl. 14 den 24. marts i år, er det tanken at tilbyde guidede rundvisninger for grupper af borgere med nedsat funktion. Derfor er næste store ønske fra foreningen, at der kan samles midler ind til to elektriske golfvogne, der hver kan rumme 4 personer. Projektet kræver dog, at der kan indsamles ca. kr. 100.000. Men når dette forhåbentligt kommer på plads, vil plejehjem mv. kunne få nogle rigtig gode naturoplevelser i kommunens unikke naturreservat.

Som sædvanlig var rigtig mange medlemmer mødt op til generalforsamlingen, der startede med et fantastisk billedshow med de 4 årstider i reservatet, ledsaget af smukke toner, der passede til de flotte billeder. Billedserien var frembragt af Ole Gabrielsen, der flittigt har fotograferet i reservatet og er storleverandør til foreningens hjemmeside www.fuglereservat.dk

 

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk