Generalforsamling 19. februar 2015

Presseinformation

Fuglereservatet er også samvær

Pænt over 40 medlemmer af Fuglereservatet var torsdag aften samlet til årets generalforsamling i Anlægspavillonen. En aften der bød på kaffe, kage og de mest fantastiske billedfremvisninger om natur, fugle, blomster og insekter. Bl.a. blev der vist en billedserie af Jette Bjerregaard om suler, edderfugle og naturen på Helgoland.

Også fotograf Ole Gabrielsen viste en meget velkomponeret billedserie fra årstiderne i Fuglereservatet. Billeder af blomster, insekter, fugle og noget at Sjællands flotteste natur - alle ledsaget af smukke toner fra kendte danske melodier. Stifteren af Fuglereservatet, Gunner Goddik, der deltog i aftenens program må føle sig meget veltilpas ved at se de fantastiske oplevelser reservatet kan byde på – også efter at han har overdraget sit livsværk til foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner.

Formanden for foreningen, Peter Hansen, fortalte bl.a. om det store sociale netværk, der findes i foreningen. ”Ikke mindst er det et stort aktiv, at foreningen rummer en fotogruppe på ca. 15 medlemmer, der leveret billeder af meget høj kvalitet til foreningens brochurer, hjemmeside og pressemateriale. Ligesom der blandt medlemmerne findes nogle af landets fremmeste kendere af planter, sommerfugle og insekter. Flere har skrevet værdsatte bøger om planter og sommerfugle. Selvom det er et fuglereservat, er det lidt pudsigt, at det mest velbesøgte arrangement er om de vilde blomster, der findes i reservatet. Her findes bl.a. den meget sjældne bulmeurt, der kaster små uanseelige frø, der kan ligge i jorden mellem 400 og 1000 år inden de spirer frem til nye planter, fortæller Peter Hansen, der fortsætter ” Sidste efterår blev der bygget isfuglekasser med to redemuligheder i hver. Så nu håber vi blot på, at de vil tiltrække nogle af områdets isfugle til glæde for de besøgende”.

www.fuglereservat.dk kan man altid se de mange arrangementer, der afholdes i reservatet hen over året. De omfatter bl.a. nattergaleture, fiskedag for børn, krible krable for børn, fælles kaffe pinsemorgen og meget mere - for ikke at glemme eksterne fugleture. Mere end 340 husstande var tilknyttet fuglereservatet sidste år og foreningen håber på noget tilsvarende i 2015. Allerede nu kan man se, at medlemstallet lover godt.

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk