Havørn mobbes af rørhøg
Havørn mobbet af rørhøg 3. maj 2012
 
Ole Gabrielsen fra fotogruppen havde en flot oplevelse den 3. maj 2012, hvor han i reservatet fik billeder af havørnen og rørhøgen.
 
Havørnen ses oftere og oftere over reservatet.

Havørn set over reservatet i oktober 2010

Ved den fælles arbejdsdag i fuglereservatet den 31. oktober, blev der observeret en havørn flyve forbi. Det var tilsyneladende en ældre ørn, der var på vej tilbage til Humleore Skov, hvor et par holder til. Ørnene herfra bliver nu ofte set i området – og de har lykkeligvis fået unger på vingerne.

Samme dag blev der ved frokosten i det fri set to brunflagermus flyve rundt højt over huset. Brunflagermusen hører til en af vore største flagermus med et vingefang på op til 36 cm. Brunflagermusen er smalvinget og flyver hurtigt, frit og oftest højt i lige baner med abrupte retningsændringer. Dens sommer- og vinterkvarter er næsten udelukkende i hule træer.

I forbindelse med arbejdsdagene blev der også lokaliseret isfugl. Den blev både hørt og set. I reservatet findes der to isfuglekasser.

I dette efterår er der også set fiskeørn dykke efter fisk. Fiskeørnene er set ofte i dette efterår.

Også blå kærhøg og rød glente er set flere gange – både forår og efterår.

Artslisten er nu kommet op på 152 fuglearter, idet spætmejsen ikke tidligere har været observeret. Den blev med sikkerhed hørt af Goddik for nylig – men ikke set.

Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk