Nattergaletur søndag den 17. maj 2015

Vejret var ikke med os denne aften – den 17. maj 2015 kl. 19. Det var bidende koldt og stærkt blæsende. Alligevel lykkedes det at høre nattergalen nogle gange. Også rørhøgen blev set i to eksemplarer. Hunnen siddende i et træ og senere slog den ned i rørskoven.


Der blev også set stor flagspætte og hørt adskillige småfugle, bl.a. jernspurven, gransanger og løvsanger. Også 3 forskellige par
grågæs med unger blev set – med fra en til 15 gæslinger.

Reservatets grundlægger, Gunner Goddik, var også med på turen og han kunne fortælle om hændelser fra reservatet, medens han styrede begivenhederne. Mange gode informationer blev således givet videre.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk