Seneste observationer

Isfugl - Stær - Rødrygget Tornskade 
Drosselrørsanger med videooptagelse 
Drosselrørsanger - Rødstjert - Græshoppesanger 
Rørdrum - Digesvale - Rørsanger - Videosekvens af lille flagspætte og natugleunger 
Skægmejse - Isfugl - Grågås på rede 
Tagrørshytter til skægmejse / Ynglefugle 2019 
Skægmejse - Blishøne - Havørn 
Skægmejse (med videosekvens) 
Træløber - Natugle - Rensning af redekasser 
Fuglekonge - Fiskehejre - Spurvehøg 
Rødhals - Vindrossel - Bramgås 
Isfugl - Tårnfalk - Natugle 
Skovskade - Fiskeørn - Ræv 
Fiskeørn - Isfugl - Rødrygget Tornskade 
Rørhøg - Ilder - Digesvale 
Havørn - Rødstjert - Gråstrubet Lappedykker 
Nattergal 
Rødstjert - Digesvale - Sivsanger 
Isfugl - Lille Lappedykker - Gøg 
Landsvale - Grågås på rede - Sortstrubet Bynkefugl 
Grågås på rede - Toppet Lappedykker - Rørhøg 
Rørspurv - Kernebider - Rød Glente 
Trane - Lille Lappedykker - Rensning af redekasser 
Sanglærke - Stor Skallesluger - Havørn 
Havørn - Ravn - Bramgås 
Ynglende fugle i redekasser 2018 
Fuglestemmer på en novemberdag 
Sanglærke - Bramgås - Natugle 
Rørdrum - og andre fugleobservationer. 
Isfugl - Rørdrum 
Fiskeørn - Isfugl - Rørdrum 
Rørdrum - Rødrygget Tornskade 
Stor Flagspætte - Rørhøg - Knopsvane 
Isfugl - Digesvale - Knopsvane 
Fjordterne - Digesvale - Gråstrubet Lappedykker 
Kernebider - Blåmejse - Knopsvane 
Gråand med ællinger - Mink - Hættemåge 
Nattergal - Gøg - Rørsanger - Mursejler - Gærdesmutte 
Grågås på rede - Dobbeltbekkasin - Rørhøg - Gøg - Nattergal 
Gransanger - Sangdrossel - Stær 
Taffeland - Strandskade - Blå Kærhøg 
Rørdrum 
Blå Kærhøg - Hættemåge - Rørdrum 
Sortmejse - Kernebider - Sanglærke - Isfugl 
Troldand - Rød Glente - Stor Skallesluger 
Stor Skallesluger - Ravn - Gråsisken 
Grågås - Gråsisken - Havørn 
Havørn - Skarv - Spurvehøg 
Hættemåge - Isfugl - Gråsisken 
Skarv - Bramgås - Isfugl 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk