Ravnstrup Sø 30. maj 2016

På denne lune sommeraften mødte 28 op for at deltage i dette arrangement fælles med Kværkeby Fuglereservat. Jon Feilberg og Inger Nielsen bød velkommen og fortalte lidt om fugleværnsområdet, der tilhører Fugleværnsfonden.
Ud over selve reservatet er der et tilhørende område (gammel grusgrav og losseplads), der ejes af Næstved Kommune. Her græsser får, og der er bålhytte og shelter, der kan reserveres til overnatning.

Det blev en tur på ca. 2 km. ad stierne til søen med tilhørende fugletårn og fugleskjul. Den ret kraftige blæst gjorde det lidt svært at høre fuglene, men noget blev det da til: Nattergal, Gransanger, Havesanger, Munk, Stor Flagspætte, Rørsanger, Rørspurv, Sivsanger, Tornsanger, Gøg, Vandrikse, Løvsanger, Knopsvane, Blishøne, Gråstrubet Lappedykker.

Inden "cowboy-kaffen" med kage holdt Jon "planteparade":
Benved, Vrietorn, Navr, Hyld, Solbær, Småbladet Elm, Baldrian, Svaleurt, Eng- og Mark-Forglemmigej, Ærenpris, Eng-, Feber og Høj-Nellikerod, Stinkende Storkenæb, Guldnælde, Døvnælde, Stor Fladstjerne, Hulkravet Kodriver, Korbær, Krybende Læbeløs, Lav- og Liden-Ranunkel, Eng-Kabbeleje, Dusk-Fredløs, Blære- og Top-Star, Hundegræs, Ager- og Dynd-Padderok, Skvalderkål, Vild Kørvel, Hulsvøb, Kær-Svovlrod og Tagrør.

Som afslutning var der brygget "cowboy-kaffe" i den flotte bålhytte. Det var en god gammeldags brygning af kogekaffe i en gryde over bålet og der var tilmed småkager til kaffen.

En herlig tur på godt 2 timer.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk