Foto: Per B. Thomsen
 
 

Foto: Jette Bjerregård
 
 

Foto: Per B. Thomsen
 
 

Foto: Jette Bjerregård
 
 

Foto: Per B. Thomsen
 
 

Foto: Jette Bjerregård

Indbydelse til 50-års jubilæum

Den 15. maj 1970 købte legetøjsgrosserer Gunner Goddik fra Nærum det første af tre mosestykker og en grusgrav. Gennem de mange år har rigtig mange naturmennesker haft glæde af reservatet. Enten alene, sammen med andre besøgende eller ved deltagelse i et eller flere af de utallige guidede arrangementer. Mange med Gunner Goddik som en yderst kyndig guide.

Jubilæet fejres med en reception inde ved huset på Bjergvej 77, Kværkeby, 4100 Ringsted.

Lørdag den 29. august 2020 - kl. 13:00
 
 

Seneste observationer

Rovterne - Fjordterne - Halemejse 
Isfugl - Stær - Rødrygget Tornskade 
Drosselrørsanger med videooptagelse 
Drosselrørsanger - Rødstjert - Græshoppesanger 
Rørdrum - Digesvale - Rørsanger - Videosekvens af lille flagspætte og natugleunger 
Skægmejse - Isfugl - Grågås på rede 

Sådan bliver du medlem

For kun kr. 200 om året kan hele din husstand blive medlem og deltage i alle arrangementer og benytte reservatet, når det passer dig bedst.

Indbetal via bankoverførsel til:
Konto 6823-1022168 eller
mobilpay 31852.
Send samtidig en mail med dit navn, adresse og telefon til
kasse@fuglereservat.dk eller ring til Peter på 20 83 60 90.
Medlemskortet sendes til dig på mail, når betalingen er registreret.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk