Rørdrum - Digesvale - Rørsanger - Videosekvens af lille flagspætte og natugleunger

2020-04-26 20:40
Lørdag den 25. april 2020.
 
Sol op klokken 05.41. Ned klokken 20.38. Dagen var tiltaget med 7 timer og 39 minutter. Temperaturen var 5 gr. C., vindstyrken 5 m/s fra en vestlig retning, en luftfugtighed på 97% og en sigtbarhed på cirka 16 km.
 
En dejlig morgenstund, skyfrit over reservatet, men vådt i græsset efter nattens 2 mm nedbør. Et skydække sås mod nordøst. Dråberne i græsset og på buskenes blade glinsede i sollyset.
 
Et kort stop ved indgangen til reservatet. Fuglelydene kom fra rørdrum, munk, løvsanger, grågås, musvit, fasan, jernspurv, ringdue og gransanger.
 
Rørdrummen var aktivt paukende fredag aften ved 18-tiden og en del gange indtil klokken 21. Lyden kom fra et område nord for, men tæt ved, Vigersdal Å. Nu var den igen aktiv her til morgen, og efter få minutters ventetid lød dens pauken igen – denne gang fire gange.
 
Turen gik mod syd.
 
Goddiks Sø. Vandet var med lidt bevægelse i overfladen, men dog kun så lidt, at træer, buske og rørskovene spejlede sig heri. Fjorten grågæs og tre gråænder lå på vandet. Hættemåger hørtes ude mod vest – fra Lillesø, og en landsvale overfløj Tårnfalkehøjen. Turen gik forbi Vildnisset. Løvsangerens smukke sang, munkens flotte lyde og sang fra en gulspurv hørtes i dette område. En blishøne hørtes fra søsiden. En grågås lå på vandet i en kanal mellem Vildnisset og Skovsumpen. Den ventede tålmodigt på, at æggene skulle klækkes under magen i en rede i området.
 
Bugten. En ringdue sad stille på en gren i et udgået grantræ og lod sig varme af solen. En stær landede tæt ved de ophængte redekasser. En fuglekonge hørtes fra de høje grantræer, og grågæs fløj larmende over området. Et par alliker i deres sorte fjerdragt mod den blå himmel, flot. En blåmejse var ikke tilfreds med min tilstedeværelse i området og skældte ud. Der var vel rede i en kasse. Også en stær så hellere min hæl end min tå. Jeg forlod hurtigt stedet. Bugten lå i skygge af træer, og temperaturen var næsten som i et køleskab. Forandringen var stor, da jeg kom ud i solens lys langs skellet mod vest. Her var der lunt og godt at være. En spætmejse hørtes mod nordøst. En gransangers tjif tjaf lød igen og igen. En musvåge i luften mod nord, og en gråkrage sad i toppen af en rødel.
 
Jeg nåede Museet, og rørdrummens pauken hørtes nu fire gange. Et kort ophold på bænken på nordsiden af huset. Som altid en flot, flot udsigt. Fjorten grågæs på Goddiks Sø, og otte lå på vandet vest for Jons Ø. To hættemåger stod på tømmerflåden, og en blishøne lå i kanten af rørskoven mod nord. Igen hørtes rørdrummens pauken. Denne gang fem gange. En sangdrossel fløj tværs over søen. Et kikkertkig til masten ved Tårnfalkehøjen. En hættemåge stod på toppen af masten og to på den øverste tårnfalkekasse. På ny pauken fra rørdrummen – igen fem gange.
 
Skoven vest for Museet. En munk sang flot i det stille vejr, og en vibe hørtes fra luften mod syd. En fiskehejre fløj ind over Goddiks Sø fra nordvest. Igen hørtes rørdrummen – denne gang fire gange.
 
Bådpladsen ved Skoven. Seks skarver og otte hættemåger sås i luften over Goddiks Sø. Nu et kikkertkig til Pestholmen – en ø vest for Jons Ø. Et par grågæs med lysegrønne unger stod på øen. Ungerne var ikke mange dage gamle. Og igen – pauken fra rørdrummen – der var gang i fuglen.
 
 
Kirsebærtræerne ved masten med tårnfalkekassen stod i flot blomstring.
 
Udsigten. Hér var stillitser i hegnet og en stær i toppen af et grantræ. Fem gange pauken fra rørdrummen. Et kikkertkig til det vestlige område – til Lillesø. Seksten hættemåger sås i luften og på vandet. Vi kan håbe, at de af Jørgen Madsen og undertegnede monterede redekasser giver resultat. De otte kasser blev monteret lidt sent grundet højvandet. På søen lå desuden fire grågæs, et par gråstrubet lappedykker og en blishøne. Igen pauken fra rørdrummen. En grågås lå endnu på rede vest for Jons Ø. Kirkeklokkerne hørtes fra kirken i Vigersted. Gærdesmuttens høje sang, og de bløde lyde fra en løvsanger. Endnu en gang hørtes pauken fra rørdrummen – igen fem gange. Denne gang lød det som om lyden kom fra reservatet. En vinbjergsnegl sneglede sig afsted i det våde græs.
 
Husvejen. En stær forlod kasse nr. 64, hvori en rødstjert sidste år havde sin rede. Seks gange pauken hørtes nu fra Rørdrummen. En rørspurv landede i en gruppe træer ved vejen.
 
Målersvinget. Turen gik over dæmningen – den korte tur i ynglesæsonen. Men først et kikkertkig til Svinget. Der så ud til at være fred og ro. En grågås stod på søbredden, medens tre unger lå hvilende i græsset. Råger sås ved deres reder i toppen af træer på naboens område. En rørspurv sang fra rørskoven, og sang hørtes fra en sangdrossel mod nord. En fjordterne sås over søen på nabomarken mod nord. Og igen hørtes pauken fra rørdrummen – fem gange. En digesvale var om ikke landet, så dog i luften over reservatet. Dejligt igen at se arten.
 
Den nordlige ende af dæmningen og vejen ved Vigersdal Å. Et kig mod øst. Et grågåsepar med seks unger fouragerede i græsset på vejen. De tog hurtigt benene på nakken. Og nu - i øjenkrogen - en noget større fugl i luften mod syd - i kanten af reservatet. Kikkerten blev omgående rettet i den retning. Det var længe siden den sidst sås - rørdrummen. Og flot var den i solens skin. Fuglen fløj over Udsigten og videre mod øst. Rørdrummen hørtes herefter ikke igen under resten af turen. Lidt senere - fra rørskoven - hørtes sang fra endnu en nyankommet sangfugl - rørsangeren. En sølvmåge sås på søen mod nord, og tre gravænder fløj ind over reservatet fra vest.
 
Vest for Næsset et kig i sydvestlig retning. Seks grågæs på vandet i kanten af rørskoven, en blishøne på vandet og dens mage på rede lidt inde i rørskoven.
 
Det blev nu tid til at se skarver. Hen over området fløj treogtredive skarver i små flokke med retning mod Haraldsted Sø. En sumpmejses lyde fra en pil.
 
Indgangen til reservatet blev nået – ringen var sluttet.
 
Udgangslydene fra fuglene kom fra spætmejse, løvsanger, hættemåge, musvit, grågås, husskade, gråkrage, ringdue, fasan, gransanger, jernspurv og munk.
 
I alt blev 33 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Torsdag den 16. april.
 
Under en rundtur i reservatet om eftermiddagen blev et par skeand observeret i Indelukket. Flot var hannen. Hunnen var brunplettet som gråand hunnen.
 
Lørdag den 4. april
 
Jan Badura – reservatets nabo mod nordøst sendte den 4. april en videooptagelse af en lille flagspætte. Optagelsen fandt sted et par hundrede meter fra reservatet, og fra samme område, Jans optagelse den 25. april af natugleunger i en redekasse opsat i et træ på familiens ejendom.
 
Videooptagelse af lille flagspætte: Klik er her
 
Videooptagelse af natugleunger: Klik her
 
Mange tak for deling af disse flotte optagelser med foreningen.
 
Tirsdag den 28. april.
 
Gøgen er ankommet. Fuglen blev set og hørt under en kort rundtur i reservatet sidst på dagen, og rørdrummen er igen i reservatet efter et ophold i moseområdet øst for reservatet fra lørdag til i dag. Dens pauken hørtes senest under natten til tirsdag fra dette område. Fuglens kraftige pauken hørtes i dag fra Indelukket mellem Pestholmen og Rådyrkrattet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk