Rød Glente - Fiskeørn - Havørn - Drosselrørsanger

2021-06-06 10:21
Lørdag den 5. juni 2021.
 
Sol op klokken 04.32. Ned klokken 21.48. Dagen var tiltaget med 9 timer og 54 minutter. Temperaturen var 14 gr. C, vindstyrken 2 m/s fra en østlig retning, en luftfugtighed på 84% og en sigtbarhed på ca. 14 km.
 
En morgentur under en blå himmel og uden en sky.
 
Et medlem af foreningen var ankommet til reservatet for ti minutter siden, og var også klar til en rundtur. Vi fik en lille snak om reservatet og fuglelivet i området. Jeg var klar til turen mod syd og han gik i retning af Vigersdal Å – dvs. mod nord. Vi ville mødes igen senere – ellers var der noget galt, som vi spøgte med.
 
Først skulle jeg spores ind på stemningen hos fuglene, og naturen i det hele taget. Fuglestemmerne og lydene kom fra tornsanger, havesanger, gærdesmutte og hættemåge. En gøg overfløj indgangen uden en lyd. En skarv fløj mod øst og en nattergal hørtes mod syd. Ravnes lyde kom fra nordøst. Græsset på vejen var vådt efter natten dug, hvilket vinbjergsneglene nød godt af. Der var moderat fart på. Turen var således sat godt i gang.
 
Goddiks Sø. Den altid flotte udsigt over søen med Jons Ø i baggrunden. Et par voksne grågæs med små unger fik fart på, og padlede afsted da jeg dukkede op. En blishøne sås på den nærmeste ø. Fire hættemåger var i luften over søen. Der blev passet godt på de tre hættemågeunger på tømmerflåden. En enkelt hættemåge lå i en redekasse ud for Museet. Et par gråkrager sås i luften mod vest. Strandskaderne på Jons Ø havde travlt med fodring af en unge. Lydene hér kom fra gøg, løvsanger, gransanger og ringdue.
 
Bugten. Hér sang fra en tornsanger i hegnet ud mod græsmarken mod øst. En nattergals og en løvsangers sang hørtes fra Skovsumpen. Stikmyg var der mange af i skyggen fra træer og buske. På udgåede grantræer hang stærekasser, og flere var med unger. Igen hørtes gøgens lyde, og en jernspurv hørtes i hegnet mod vest.
 
Bugten blev passeret og turen gik nu mod nord i retning af Museet. Der var travlhed hos et par musvitter – unger skulle fodres. Et kig mod vest i et åbent landskab. Et flot syn – en rød glente kredsede i ganske lav højde over græsmarken. Flot var den mod den blå himmel. Rundt og rundt kredsede den og højere og højere kom den indtil den forsvandt mod vest. Ringe sås i vandet på den lille sø vest for vejen. Et par gråænder kom til syne, og optrådte upåvirket af min tilstedeværelse. Fredeligt. Lyde hørtes fra en stor flagspætte længere fremme i hegnet. En tornsanger fløj op fra rørskoven og landede i en blomsterrig hvidtjørn. Rørsanger hørtes fra rørskoven. Lydene i dette område kom desuden fra strandskade, gøg, tornsanger, ringdue, solsort, munk og hættemåge.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Ni grågæs lå på vandet syd for Jons Ø. En rovfugl sås i luften over det nordvestlige område ved Jons Ø. En fiskeørn var på vej ind over Goddiks Sø, men kom på andre tanker da den blev mødt af en angrebslysten hættemåge. Ørnen bøjede af og fløj mod nord. Under dette optrin skævede jeg til tømmerflåden. De tre hættemågeunger forlod flåden, dumpede i vandet og lagde sig langs siden på den sydlige side – næsten ude af syne for en mulig angriber. De kravlede atter tilbage på tømmerflåden, da en af forældrene efter cirka fem minutter landede hos dem.
 
Apropos bænken og den smukke udsigt over Goddiks Sø. I vinden syntes jeg, at jeg kunne ”høre” orkestret Gnags og deres –”Når jeg bliver gammel. Så vil jeg sidde på en bænk. Der hvor …”. Et nummer, der er værd at høre og tænke over.
 
Tilbage til rundturen.
 
På sydsiden af Museet hørtes sang fra Munk og havesanger. Et kig til en redekasse sydvest for huset. En blåmejse forsvandt ind gennem hullet i kassen med føde til de sultne unger. En jernspurv fløj mod rørskoven vest for huset.
 
Vejen mod Udsigten. Et kig til søen vest for Jons Ø. Gråænder og grågæs lå hér og dér. I samme retning men over træerne på Jons Ø – tre meget smukke ænder efter hinanden – det var gravænder i deres lige flugt. En bogfinkes pink lyde, og en allike i luften over stedet, hvor jeg stod. En strandskade fløj tæt forbi med føde til den nye generation.
 
Udsigten. Herren fra mødet ved indgangen sad ved bord-bænksættet og slappede af. Under vor samtale sås et par unge havørne i luften mod nord med flyveretning mod øst. Et par hulduer overfløj lidt senere Udsigten, og landsvaler sås i luften over rørskoven.
 
I Skoven vest for Udsigten hørtes havesangerens pludrende kvidren. Et kikkertkig mod vest til Svinget. På vandet lå blishøne, grågæs, gråstrubet lappedykker og hættemåger. Mursejlere og råger sås i luften i samme retning. En rørhønes lyde.
 
Målersvinget. Hér endnu et møde med et medlem af foreningen – naturfotograf – og en rigtig god samtale om fugle og fotoudstyr.
 
Under turen over dæmningen hørtes og sås rørspurve fra – og - i forskellige retninger.
 
Åvejen ud for Jons Ø. En knopsvane tog et hvil på øen, og en hættemåge tog det roligt på en større gren på kanten af øen. Et par gråænder og strandskader havde taget ophold længere inde på øen. Solsortens smukke sang. Temperaturen var steget til 19 gr. C. Rigtigt behageligt.
 
Under resten af turen til Plantagen blev jeg fulgt godt på vej af en hættemåge i lav højde. Den så hellere min hæl end min tå. En aurorasommerfugl flaksede over vejen. Smuk var den.
 
Indgangen var nået. Den korte rundtur blev afsluttet med lyde og sang fra fasan, husskade, ringdue, tornsanger, munk, løvsanger, gøg, hættemåge, gransanger og blåmejse.
 
Under rundturen blev 37 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Drosselrørsanger.
 
Fredag den 4. juni.
 
Klokken var lidt over tyve, da jeg startede på det, jeg havde brug for – en afstressende tur i det ”fri”.
 
Mange observationer og lyde var der under turen, og på trods af tiden på dagen, hørtes og sås 29 fuglearter.
 
Jeg nåede på et tidspunkt Udsigten, og satte mig tilrette på en af bænkene ved bord- bænksættet. En tid gik med at nyde udsigten over området og lydene fra naturen i solnedgangen. En lyd fik mig til at spidse ører. En sang lød fra den vestlige del af reservatet. Deja-vu eller i dette tilfælde – allerede hørt – sidste år. Jo – det var det – en sanger med en ganske særlig sang. En sang, der kunne høres over lang afstand i den stille aften.
 
Jeg besluttede mig for at foretage en kort tur ud mod stedet, hvor fuglen sang fra. Jeg kom til stedet – standsede, lyttede, så og fotograferede. Fuglen  sang fra et rørkovsområde med et piletræ i midten. I første omgang ingen fugl at se, men det varede ikke længe før den fløj op fra rørskoven, og satte sig på en gren. Drosselrørsangeren og dens sang – karre-karre, kit-kit-kit –  var igen en stor oplevelse.
 
Jørgen Madsen er guide på en nattergaletur i reservatet tirsdag den 8. juni klokken 19. Måske vil drosselrørsangeren kunne høres under denne tur.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk