Grågås med unger - Nattergal

2022-05-16 20:59
Søndag den 15. maj 2022.
 
Grågås
 
En rundtur sidst på dagen i et flot og stille vejr. 15 gr. C., med sol fra en næsten skyfri himmel og som turen skred frem - med mange hørte fuglestemmer.
 
Den hørte fuglesang og de hørte fuglelyde kom fra løvsanger, musvit, stor flagspætte, solsort, grågås, ringdue, munk, gulspurv, rørsanger, gærdesmutte, fasan, blåmejse, isfugl, gransanger, vibe, bogfinke, nattergal, gøg, landsvale, tornsanger, drosselrørsanger, gråand, råge, hættemåge og rørspurv.
 
Sete fugle uden lyde var gråstrubet lappedykker, blishøne, stormmåge, rørhøne, gravand, knopsvane, fiskehejre, strandskade og taffeland.
 
Ved Lillesø et ganske særligt syn, idet grågæs med unger, som havde fourageret på Revlen eller på nabomarken havde set mig komme, og gled stille ned i vandet.
 
Jeg fik tanken - da familierne par efter par med deres unger svømmede langs rørskoven mod nord - at hér var en god og sjælden lejlighed til at tælle hvor mange grågæs, der havde fået unger i reservatet – eller tæt ved, i år.
 
Resultatet blev 12 sete par på Lillesø og deres 61 unger. Videre på turen sås 2 par lidt nord for Vigersdal Å og deres 15 unger og sluttelig sås 1 par på Jons Ø med deres 2 unger.
 
I alt 15 par grågæs og 78 unger.
 
Interessant var opgørelsen, idet jeg siden den 10. marts, hvor den først sete grågås på rede sås på Pestholmen, havde optalt 15 steder med rede i reservatet. Det kan naturligvis være en tilfældighed, men giver et ganske godt billede af reservatet som ynglested for grågæs.
 
Man kan kalde det en foreløbig opgørelse, idet der under turen sås en enlig grågås på vandet på Goddiks Sø. En han, der stadig ventede på hunnens udrugning af æg i en rede godt gemt på en ø et sted i rørskoven.
 
Nattergal
 
 
Kort før midnat hørtes nattergalens smukke og kraftige sang i retning af Pilesumpen. En natugles skrig hørtes flere gange, hvilket gav et ophold i sangen i cirka femten minutters tid, hvorefter sangen blev genoptaget.
 
Andre nattergale sang mod sydøst og mod nordvest – uden for reservatets område.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk