Ynglesæson 2022

2022-11-27 17:08
Ynglesæsonen 2022.
 
Året går på hæld og det er blevet tid til at gøre status over ynglesæsonen i reservatet.
 
Hermed følger resultatet af mange ture og observationer i sæsonens løb.
 
Grågås
 
Som start på ynglesæsonen blev en grågås den 10. marts observeret i sin rede på Pestholm – ikke langt fra Jons Ø.
 
Herefter gik det slag i slag med observationer af grågæs på rede i reservatet.
 
Den 26. marts taltes 9 grågæs på rede - den 27. marts 12 par – den 29. marts 13 par og den 2. april 14 par.
 
Den 11. april sås en grågås for første gang med ællinger – 5 fine dunklædte unger.
 
Den 30. april lå en grågås stadig på rede på Solsorteholmen. Den 2. maj havde den forladt reden.
 
Den 3. og 4. maj blev en grågås observeret på rede på ø nordvest for Jons Ø.
 
Den 15. maj under en tur rundt i reservatet kunne 15 par grågæs og 78 unger iagttages ved og på Lillesø.
 
Reservatet er super fint som ynglested for grågæs grundet de mange små øer, og alle iagttagelser af gæs på rede var på øerne. Et sikkert sted når der eksempelvis tænkes på rævens jagt i reservatet.
 
Et meget fint yngleresultat for denne art.
 
Hættemåge
 
Den 27. marts blev hættemågekasserne igen påsat jernrørene i Lillesø. Redekasserne havde ligget på land vinteren over. To nye redekasser blev påsat nedbankede jernrør på Mågeholme i Lillesø.
 
Den 10. maj lå 11 hættemåger på rede i kasserne i Lillesø, 2 på de ovennævnte nye redekasser, 2 lå på rede i redekasser i Goddiks Sø ved Museet, 1 lå på rede på tømmerflåden ud for Museet, 10 på rede på Mågeholme og 1 i rede ved Revlen.
 
Den 2. juni sås under en tur i reservatet – 10 hættemåge unger på Mågeholme og 2 på tømmerflåden. Et par havde anlagt deres rede i toppen af en rødel på Pileholmen.
 
Den 28. juni taltes i alt 27 unger i reservatet.
 
Ikke alt lykkedes for hættemågerne, bl. a. sås flere gange små unger i vandet under redekasserne på jernrør – alene var de – måske og måske ikke overlevede de. Ikke desto mindre - en super fin sæson for hættemågerne.
 
Stær
 
Den 20. maj var et par stære flyttet ind i en stærekasse i Bugten og endnu et par i en redekasse i Skoven. Ikke noget godt resultat i år for denne art.
 
Blishøne
 
Den 9. juni lå et par blishøne forældre med 5 unger og et andet par med 3 unger på vandet i Lillesø.
 
Sumpmejse
 
Den 8. juni sås et par med 4 unger ved Rådyrkrattet.
 
Musvit
 
Den 24. maj Musvit med familie i en redekasse før Bugten – og et andet par brugte en redekasse i Bugten mod vest som opfostringssted for ungerne.
 
Den 25. maj I Skoven endnu en musvit med rede i redekasse, og et andet sted i Skoven havde et par travlt med fodring i en nylavet og nys opsat redekasse.
 
Den 29. maj Et par blev observeret under fodring af unger i redekasse på en rødel i Vildnisset.
 
Den 15. juni Nord for Dæmningen havde et par travlt med fodring af deres unger.
 
Blåmejse
 
Den 24. maj En ny opsat redekasse nord for Pilesumpen var hér udklækningssted for et kuld unger, og endnu et par havde taget en ny redekasse i brug ved indgangen til reservatet.
 
Andre to redekasser blev brugt af blåmejser – én på en rødel på nordsiden af Pilesumpen, og en redekasse var i brug på vest vejen, syd for Museet.
 
Og – i Skoven – også hér en ny opsat redekasse med et aktivt forældrepar, og endnu et par fløj ind og ud af en redekasse under fodring af ungerne på et poppeltræ ved vejen til Udsigten – set fra øst.
 
Landsvale
 
Første gang landsvalen blev set i år var den 23. april og sidste gang den 1. oktober.
 
Den 29. maj Et par havde etableret sig i en rede skål under taget i indhakket ved Museet.
 
Den 2. juni Et arbejde med udskiftning af taget på huset med svejsning af pap m. m. Ville det påvirke parret med ungerne? Nej, det gik helt fint – parret var tilsyneladende upåvirket heraf.
 
Den 2. juli 5 store unger sås på kanten af rede skålen – klar til at forlade reden.
 
Den 30. juli En overraskende observation. En landsvale lå igen i en rede skål under taget på Huset.
 
Den 29. august 4 store unger var på nippet til at flyve ud fra denne rede.
 
Den 31. august var ungerne på vingerne – reden var tom.
 
Gråkrage
 
23. april Et gråkrage par havde bygget rede i et træ på Jons Ø.
 
Gråstrubet lappedykker
 
Den 29. maj En gråstrubet lappedykker sås i sin rede i Lillesø.
 
Den 17. juni En unge kikkede frem fra ryggen af en voksen.
 
Hvid vipstjert
 
Den 18. juni En af arten blev observeret et par gange ved Husvejen med insekter i næbet til ungerne.
 
Nattergal
 
Den 18. juni Et par fodrede unger i Bugten.
 
Gærdesmutte
 
Den 18. juni Et par havde indtaget en gammel landsvale rede under taget på huset og fik unger på vingerne.
 
Tårnfalk
 
Den 17. juni 3 unger sås i den øverste redekasse på masten ved Tårnfalkehøjen.
 
Den 26. juni 5 unger var nu synlige i redekassen.
 
Den 8. juli Skrev Ebbe Holm om og sendte fine fotos af et andet par – i Bugten – hvor 4 unger sås og blev fodret af forældrene. En gammel gråkragerede var taget i brug af Tårnfalkene.
 
Fasan
 
Den 19. juli En voksen fasan sås med kyllinger i Bugten.
 
Strandskade
 
Den 20. juni Et par sås med 2 unger på Jons Ø.
 
Rørspurv
 
Den 20. maj sås et par fodre unger syd for Dæmningen.
 
Løvsanger
 
Den 26. maj tog J. J. Hansen fotos af løvsanger med insekter i næbet.
 
Af andre ynglefugle i reservatet kan nævnes – Set med insekter i næbet: Siv- og tornsanger.
 
Herudover – meget sandsynligt ynglende i reservatet – jernspurv, bogfinke, solsort, munk, gransanger, vandrikse og ringdue.
 
Tak til Jørgen Madsen, Ebbe Holm og Ulf Bjørn Olsen for et meget fint samarbejde med bygning og ophængning af nye redekasser og rensning af de allerede ophængte redekasser. Tak til Sten Teddy for stor hjælp i forbindelse med en ro-lig og sikker sejlads i foråret i forbindelse med påsætning af redekasserne til hættemåger. Og tak til Mariann Hansen for hjælp med billeder til teksten. Alt i alt kan vi se tilbage på en rigtig fin ynglesæson i reservatet.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk