Ynglesæsonen 2023

2023-12-29 19:28
 
Året 2023 synger på sidste vers.
 
Ja – sang har vi igen i år haft rigtig meget af i reservatet. Fuglene har været aktive ikke bare med sang men også med rede bygning i kasser, buske, træer, rørskov og på jord.
 
Opgørelsen over sikre ynglefugle opgøres som følger.
 
I redekasser:
 
Musvit 18
Blåmejse 8
Stær 2
Gærdesmutte 2
Tårnfalk 1
Rødstjert 1
Landsvale (i redeskål)1
 
Andre ynglende fugle:
 
Grågås (12 på rede)
Blishøne
Gråstrubet lappedykker (æg var lagt men unger så vi ikke)
Hættemåge (22)
Rørspurv
Strandskade (3 unger blev det til)
Hvid vipstjert
Gråkrage
Vandrikse
Rørhøne
Ringdue
Løvsanger
Tornsanger
Sjagger
Rørsanger
Sivsanger
Gransanger
Munk
Solsort
Nattergal
Gravand
 
Tæt ved reservatet:
 
Råge
Rørhøg
Allike
Knopsvane
 
Et ganske flot resultat.
 
Redekassegruppen
 
(Ebbe, Jørgen, Ulf, Merete, Knud, Peter B og Henning)
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk