Åbent for medlemmer

Åbent for medlemmer med gyldigt medlemskort - Alle dage året rundt. Det eneste vi beder om er, at de opsatte skilte med ruteanvisning respekteres i yngletiden. Det betyder, at den nye gangsti på dæmningen kan benyttes i yngletiden (følg skiltene). Når dæmningen benyttes i yngletiden, bliver der mere ro til hættemågerne, gravanden og rørhøgen, som ruger eller har unger i reservatets vestlige ende. 

Medlemmer er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål omkring brugen af Fuglereservatet.

_________________________________________________________________

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk