Åbne arrangementer. Gratis for alle - medlemmer kan også deltage.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mødested ved parkeringspladsen, Bjergvej 77, Kværkeby.
Kom 5 min. før omvisningen starter.
 ___________________________________________________________
Onsdag d. 12. maj 2021
19:00 - 21:00
Merete Sørensen 20681762

Tirsdag d. 18. maj 2021
19:00 - 21:00
Peter Hansen 20 83 60 90

Onsdag d. 16. juni 2021
19:00 - 21:00
Peter Hansen 20 83 60 90 og Benny Rosenqvist 24 22 05 37

Søndag d. 20. juni 2021
10:00 - 12:00
Inge Ambus. Jon Feilberg 40 15 05 98

Søndag d. 22. august 2021
10:00 - 13:00
Jon Feilberg 40 15 05 98 og Jens Kruse

Søndag d. 12. september 2021
10:00 - 13:00
Jon Feilberg 40 15 05 98
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk