Skægmejse i Kværkeby fuglereservat

Så lykkedes det omsider at se den meget smukke fugl – skægmejsen – i reservatet.

Under en rundtur den 21. december 2019 om formiddagen var jeg nået til dæmningen og foretog en lille afstikker fra Åvejen ud til dæmningens nordlige ende. Himlen var overskyet men med sollys fra en smal åbning under skyerne mod sydøst. Fra stedet, hvor jeg stod, var der et godt vue over området syd for dæmningen. Fra rørskoven langs med Smutvejen hørtes nu den karakteristiske lyd tjioo fra en skægmejse. Igen og igen hørtes fuglen. Efter cirka ti minutter skete det så – en lille lys fugl med blågråt hoved, sorte skægstriber og lang hale bevægede sig op ad stænglen til frøstanden på et tagrør. Fuglen sås tydeligt gennem kikkerten, men det blev en kort iagttagelse. Fuglen lod sig nu falde ned i rørskoven og ud af syne. Efter nogen tid et nyt syn af fuglen – denne gang på stænglen af en dunhammer. Hér sad den – den smukke fugl - i noget længere tid, hvorefter den, som tidligere, dumpede ned mellem skoven af tagrør, og endnu en gang ud af syne. Igen ventetid, hvorefter fuglen atter sås – denne gang i rørskoven længst ude ved kanalen. Hér kunne den iagttages i nogle minutter, hvorefter den som de to gange tidligere lod sig falde ned og forsvandt mellem tagrørene.
 
En super oplevelse
Henning

Den 22. december 2019 optog Jan Badura denne videosekvens af skægmejsen:


Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk