Formål


Et af hovedformålene er at sikre, at der bliver adgang for flest muligt i Kværkeby Fuglereservat, herunder grupper med nedsat funktion, som normalt ikke har mulighed for at opleve naturen tæt på.
 
Aktivt at medvirke til at indsamle økonomiske midler via fundraising, donationer, kontingenter mv. til køb af Fuglereservatet – og at medvirke til at Kværkeby Fuglereservat, fuglemuseum og fuglekik bevares.
 
En arbejdsgruppe vedligeholder reservatet efter en professionel vedligeholdelsesplan. 
 
Foreningen skal medvirke til, at der bliver mulighed for, at flest muligt kan opleve fugle, dyr, padder og planter på en måde, så det ikke skader de naturværdier, der findes i reservatet.
 
Hvis det viser sig muligt, vil foreningen også arbejde for et større fuglereservatet.
 
Samtidig skal foreningen sikre, at de erhvervede arealer bevares som naturreservater, hvis og når de overdrages eller sælges til andre organisationer, offentlige myndigheder eller private fonde, der har formålsparagraffer i lighed med denne forening.
 
Findes det formålstjenligt, kan foreningen evt. omdannes til en selvejende institution eller en sammenslutning. Dette kan gøres for at fremme anskaffelse af midler til køb, finansiering og kautioner.
 
Virksomheder, fonde og enkeltmedlemmer m.fl. kan hjælpe med at stille kaution på frivillig basis, når det kan fremme foreningens muligheder, for at rejse kapital til køb.
 
Ovenstående formål er uddrag fra Vedtægterne. Den fulde ordlyd kan fås
ved henvendelse til bestyrelsen på mail: info@fuglereservat.dk eller ved at klikke på Vedtægter og Forretningsorden.
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk