Lidt om reservatet

Kværkeby Fuglereservat har eksisteret i snart 50 år – og er resultatet af en enkelt mands fantastiske indsats og interesse for natur og fugle. En nedlagt grusgrav med tørvegrave rundt om, er gennem årene blevet naturgenoprettet og skaber nu gode levesteder for mange fugle, dyr, padder og planter.

Det er få steder, man kan komme tørskoet så tæt på den levende 

natur, med mere end 150 forskel-lige slags fugle, mange pattedyr, frøer og sommerfugle mv.

Størstedelen af de fugle og dyr, der findes i reservatet, er knyttet til vand og fugtige områder. Det er forskellige lappedykkere, ande-fugle og gæs. Også ynglende hættemåger har slået sig ned. Ligesom rørhøg, rørdrum og isfugl er nogle af de trofaste gæster.

Rørskoven og sumpskoven er et fantastisk levested for sangfugle, nattergal, rørsanger mv. Sidste år har drosselrørsangeren også været en af beboerne og havørneparret med de to unger er set adskillige gange over reservatet.

Det rige fugle- og dyreliv kan iagttages fra en godt to km langbefæstet græssti, der går hele vejen rundt i reservatet.

Dette kan gøres med almindeligt fodtøj – også om vinteren. Også handi-cappede kan komme rundt til store naturoplevelser.

Fra den lukkede observations-hytte er der et godt overblik over den største af søerne og hen over rørskoven.

 
 

Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk