Fisk

Følgende fisk findes i reservatet og i Vigersdal å:

Aborre
Brasen
Damkarudse
Gedde
Grundling, Vigersdal å
Hork, Vigersdal å
Nipigget hundestejle
Pigsmerling
Regnløje
Rudskalle
Skalle
Suder
Søkarudse
Trepigget hundestejle
Ål
Atlas over Danske Ferskvandsfisk udgivet i begyndelsen af marts 2012 Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
Kværkeby Fuglereservat ved Vigersdal Å nævnt 3 gange: side 226, 228 og 308.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk