Fugle

Der er observeret ca. 160 forskellige fugle i Kværkeby Fuglereservat, herunder:

Agerhøne, almindelig ynglefugl
Allike, almindelig ynglefugl
Almindelig ryle, på gennemtræk
Atlingand, sjælden gæst
 
Bjergirisk, sjælden gæst
Bjergvipstjert, sjælden gæst
Blisgås, på gennemtræk - kun overflyvende
Blishøne, almindelig ynglefugl
Blå kærhøg, på gennemtræk
Blåmejse, almindelig ynglefugl
Bogfinke, almindelig ynglefugl
Bomlærke, sjælden gæst
Bramgås, sjælden gæst
Brushane, på gennemtræk
Bynkefugl, sjældengæst
Bynkefugl, sjælden ynglefugl
Bysvale, almindelig gæst
 
Canadagås, sjælden ynglefugl
 
Digesvale, almindelig ynglefugl
Dobbelt bekkasin, på gennemtræk
Dompap, almindelig gæst
Drosselrørsanger, sjælden gæst
Duehøg, sjælden gæst
Dværgterne, sjælden gæst
 
Ederfugl, sjælden gæst
Engpiber, sjælden ynglefugl
 
Fasan, almindelig ynglefugl
Fiskehejre, almindelig gæst
Fiskeørn, ofte på gennemtræk
Fjeldvåge, almindelig gæst
Fjordterne, sjælden ynglefugl
Fuglekonge, almindelig gæst
 
Grå fluesnapper, på gennemtræk
Gransanger, sjælden ynglefugl
Gravand, sjælden ynglefugl, også hyppig gæst
Græshoppesanger, sjælden gæst
Grønirisk, almindelig ynglefugl
Grønsisken, almindelig gæst
Gråand, almindelig ynglefugl
Grågås, almindelig ynglefugl
Gråkrage, almindelig ynglefugl
Gråsisken, almindelig gæst
Gråspurv, sjælden ynglefugl
Gråstrubet lappedykker, almindelig ynglefugl
Gul vipstjert, sjælden gæst, sidst august 2014
Gulbug, sjælden ynglefugl
Gulspurv, almindelig ynglefugl
Gærdesanger, sjælden ynglefugl
Gærdesmutte, almindelig ynglefugl
Gøg, almindelig ynglefugl
 
Halemejse, almindelig gæst
Havesanger, almindelig ynglefugl
Havørn, almindelig gæst – kun overflyvende
Hjejle, på gennemtræk
Huldue, sjælden gæst
Husrødstjert, almindelig ynglefugl
Husskade, almindelig ynglefugl
Hvepsevåge, på gennemtræk
Hvid stork, på gennemtræk
Hvid vipstjert, almindelig ynglefugl
Hvidklire, på gennemtræk
Hvinand, almindelig gæst
Hættemåge – i kolonier, almindelig ynglefugl
 
Isfugl, meget hyppig gæst
 
Jernspurv, almindelig ynglefugl
 
Kernebider, sjælden gæst (sidst marts 2016)
Knarand, sjælden gæst
Knopsvane, almindelig ynglefugl
Krikand, på gennemtræk
Kvækerfinke, almindelig gæst
Kærsanger, almindelig ynglefugl
 
Landsvale, sjælden ynglefugl, også hyppig gæst
Lille flagspætte, sjælden gæst
Lille fluesnapper, sjælden gæst (2013)
Lille lappedykker, sjælden ynglefugl
Lille præstekrave, sjælden ynglefugl
Lærkefalk, sjælden gæst (2013)
Løvsanger, almindelig ynglefugl
 
Mandarinand, sjælden gæst (2013)
Misteldrossel, på gennemtræk
Mosehornugle, sjælden gæst
Mudderklire, på gennemtræk
Munk, almindelig ynglefugl
Mursejler, almindelig gæst
Musvit, almindelig ynglefugl
Musvåge, almindelig gæst
 
Natravn, sjælden gæst
Nattergal, almindelig ynglefugl
Natugle, almindelig ynglefugl
Nilgås, sjælden gæst
Nøddekrige, sjælden gæst
 
Pibeand, på gennemtræk
 
Ravn, almindelig overflyvende
Ringdue, almindelig ynglefugl
Rovterne, på gennemtræk
Rød glente, almindelig overflyvende
Rødben, på gennemtræk
Rødhals, almindelig gæst
Rødrygget tornskade, sjælden gæst
Rødstjert, sjælden ynglefugl
Rørdrum, sjælden gæst, sidst set sept. 2014 og jan. 2016
Rørhøg, sjælden ynglefugl, sidst 2014, også hyppig gæst
Rørhøne, almindelig ynglefugl
Rørsanger, almindelig ynglefugl
Rørspurv, almindelig ynglefugl
Råge, almindelig gæst
 
Sangdrossel, sjælden ynglefugl
Sanglærke, sjælden ynglefugl
Sangsvane, almindelig gæst
Sildemåge, sjælden gæst
Silkehale, sjælden gæst
Sivsanger, sjælden ynglefugl
Sjagger, almindelig gæst
Skarv, almindelig gæst
Skeand, sjælden ynglefugl
Skovhornugle, sjælden ynglefugl
Skovsanger, på gennemtræk
Skovskade, sjælden gæst
Skovsneppe, på gennemtræk
Skovspurv, almindelig ynglefugl
Skægmejse, sjælden gæst
Solsort, almindelig ynglefugl
Sorthalset lappedykker, sjælden gæst
Sortklire, på gennemtræk
Sortkrage, sjælden gæst
Sortspætte, sjælden gæst
Sortterne, sjælden gæst
Spidsand, sjælden gæst
Spurvehøg, almindelig gæst
Spætmejse, almindelig gæst
St. Regnspove, på gennemtræk
Stenpikker, sjælden gæst
Stillids, almindelig gæst
Stor flagspætte, almindelig gæst
Stor præstekrave, sjælden gæst
Stor skallesluger, almindelig gæst
Stor tornskade, sjælden gæst
Stormmåge, almindelig ynglefugl
Strandhjejle, på gennemtræk
Strandskade, almindelig ynglefugl
Stær, almindelig ynglefugl
Sumpmejse, almindelig ynglefugl
Svaleklire, på gennemtræk
Svartbag, sjælden gæst
Sædgås, på gennemtræk - kun overflyvende
Sølvhejre, sjælden gæst (sidst marts 2016)
Sølvmåge, almindelig gæst
 
Taffeland, almindelig gæst
Tinksmed, på gennemtræk
Toppet lappedykker, sjælden ynglefugl
Tornirisk, sjælden ynglefugl
Tornsanger, almindelig ynglefugl
Trane, på gennemtræk – kun overflyvende
Troldand, almindelig gæst, sjælden ynglefugl
Træløber, almindelig gæst
Tyrkerdue, sjælden gæst
Tårnfalk, almindelig ynglefugl, 2 par
 
Vandrefalk, sjælden gæst
Vandrikse, sjælden gæst
Vandstær, sjælden gæst
Vibe, almindelig gæst
Vindrossel, på gennemtræk
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk