Padder

Der er observeret 7 forskellige padder i fuglereservatet, herunder:

Grøn frø
Butsnudet frø
Skrubtudse
Spidssnudet frø
Springfrø
Stor vandsalamander
Lille vandsalamander
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk