Svinesennep Erucastrum gallicum

Den sjældne Svinesennep er enårig til toårig urt, der kan blive op til 50 cm høj.  Stænglen er opret, tæt besat af nedrettede hår. Bladene er blågrønne og fjersnitdelte. De bleggule blomster ses fra juni til september. Frugten er en lang og smal skulpe.

Svinesennep er knyttet til lysåbne lokaliteter med åben jordbund. Den er en såkaldt ruderatplante (dvs, at den vokser på menneskepåvirket, bar jord). Den er fundet på en snes lokaliteter i Danmark. Her i reservatet ses den især ved grusbunken, stenbunken og hytten.

Svinesennep hører til Korsblomstfamilien, som bl.a. rummer karse, peberrod og rucola. Svinesennep kan i øvrigt let forveksles med andre gulblomstrede korsblomster, men Svinesennep har blågrønne, fjersnitdelte blade, oprette bægerblade og akselblade ved de nederste grene i blomsterstanden. 


Svinesennep  i reservatet. Foto Sten Drozd Lund.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk