Top-Star Carex paniculata

Den store flotte tue, som du står ved, er en Top-Star. Denne plante danner ikke udløbere, alle de nye skud skyder op tæt på de gamle. Derfor vokser planten opad og danner tuer, der til sidst minder om en kort stamme. Tuerne kan blive meget høje, hvis de får lov at stå i fred. De største kendte tuer er 1,5 meter høje og 1 meter brede! En stor Top-Star-tue kan godt blive 100 år gammel og kan udgøre et helt lille levested med egne dyre- og plantearter, da der ofte er mere tørt oven på tuerne end i det omgivende terræn.

Denne tue er formentlig lige så gammel som reservatet. Den er også synlig om vinteren, selv om bladene er helt visne. Der er andre star-arter, der vokser i tuer, men ingen danner så høje og flotte tuer som Top-Star.

Top-Star er et såkaldt halvgræs, der kendes sine trekantede stængler, der mangler „knæ“. Bladene er smalle, stive og ru i randen. Man kan faktisk skære sig slemt på dem, hvis man er uforsigtig. Top-Star har en brunlig, 5-10 cm lang blomsterstand.

Top-Star vokser vådt, gerne på  næringsrig jordbund  i ellesumpe, rørsumpe eller ved søer og kilder.
 
 

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk