Vandrøllike Hottonia palustris

Vandrøllike er en vandplante fra Kodriverfamilien, som er let at kende på de findelte, røllike-agtige blade og det bladløse skaft (”blomsterstilk”) med blomsterkranse, som hæver sig op over vandet. Planten ser ud til at flyde frit i vandet, men den er for det meste fæstnet til søbunden. Blomsterne er fladkravede og hvidlige til svagt rødlige med gult svælg. Frugten er en kugleformet kapsel. Planten danner tætte bestande med sine talrige udløbere.

Den findes i søer, damme eller svagt strømmende vandløb.

Den er ret almindelig på øerne og i det østlige Jylland. I øvrigt sjælden. 


Vandrøllike i reservatet. Foto Ole Gabrielsen.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk