Arbejdsdag 22. april 2018

Arbejdsdag i fugereservatet søndag den 22. april 2018.

Der kom 14 deltager til arbejdsdagen, og der blev lavet en hel del af det
der var på listen over arbejde som var påtænkt. men der kom også et par
eks. udfordringer, der blev lavet en tømmerflåde, og så var der et toilet der pludselig ikke ville trække - så der måtte gøres noget.

Efter planen blev ryddet op og rengjort i museum og fuglekig, området omkring huset udvendig fik også en omgang, stierne rundt i reservatet blev renset for grene, sten og mosegriseskud og de værste hjulspor blev jævnet.
Begge drænrør mellem søerne og åen blev renset, så vandet kunne løbe ud.
Der blev også sat mågekasser ud.
Der blev også lagt to rækker fliser ved det lange bord/bænke sæt.
Ekstra sikring af port til maskinrum blev monteret.
Den gamle træterrasse blev fjernet og der blev lagt fliser , der blev også lavet en del andre små ting. Alt i alt havde vi en god og hyggelig arbejdsdag med fint vejr.
NB: (Vi huskede også at holde et par pauser.)

Hilsen Sten
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk