Meget velbesøgt generalforsamling

Havestuen i Anlægspavillonen var torsdag den 18. februar 2016 næsten proppet til bristepunktet ved Fuglereservatets årlige generalforsamling. Rigtig mange medlemmer fra nær og fjern var mødt op for at høre om det afsluttede år.

I bestyrelsens beretning kom Peter Hansen ind på det store arbejde mange medlemmer yder med vedligeholdelse og arrangementer for børn og voksne. Arrangementer der trækker rigtig mange mennesker til gode naturoplevelser. Ikke mindre end 355 husstande var i 2015 medlemmer i Kværkeby Fuglereservat og årets 6 nyhedsbreve udsendes til i alt ca. 465 mailadresser og ca. 15 pr. post. Så man kan godt konstatere, at der er stor interesse for det unikke reservat i moserne mellem Vigersted og Kværkeby.

Interessen er måske også blevet forstærket af de mange sjældne fugle og planter der med lidt tålmodighed kan observeres i reservatet. Der er bl.a. ofte set isfugle og senest rørdrum. Medlemmet Henning Kopp beretter ugentligt på foreningen hjemmeside www.fuglereservat.dk om de seneste observationer, suppleret med flotte billeder fra reservatets fotogruppe.

I 2016 bliver aktivitetsniveauet internt i Fuglereservatet og med eksterne ture større end nogensinde. Helt nye tiltag er f.eks. stjernekikkeri og en snapsetur, samt en rovfugletur til Storebælt til efteråret.

Efter generalforsamlingen var der et spændende indlæg af naturmanden Henrik Weidling, der levende kunne berette om arbejdet og oplevelserne i Ravnstrup Sø-reservatet. Et reservatet ved Herlufmagle, der i størrelse og indhold minder en del om Kværkeby Fuglereservat.

Henrik Weidling kom desuden ind på den markante ændring i fuglebestanden i og omkring Gyrstinge Sø efter at vandstanden er sænket til niveauet før opdæmningen i 1960érne. For det fremtidige fugleliv bliver det helt afgørende, hvordan Ringsted Kommune forvalter de nye blotlagte søbredder. Bliver de afgræsset eller får søbredderne lov til at gå op i pilekrat og rørskov til glæde for enkelte fuglearter – eller bliver der taget hensyn til ænder og vadefugle, der med den nye vandstand er vokset markant?  Det bliver spændende af følge kommunens forvaltningsplan.
 
Se bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen. Klik her
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk