Fugletur til Avnø med Midtnatur 9.oktober 2022

Fugletur (med MNT) til Sydsjælland - 9. oktober 2022
En flot efteårsdag og hele 22 deltagere mødte op for at nyde denne fugletur, der gik Avnø Naturcenter. Sol og kun lidt vind til turene rundt i området. Det tog ca. 1 time at køre fra Ringsted til Avnø, og da alle var fremme startede vi med en tur op i det gamle flyveledertårn, hvor der er udsigt over hele området.
Efterfølgende tog vi den Røde rute rundt med uret (ca, 3,5 km.). Ca. kl. 12:15 var vi retur ved centeret, hvor frokosten blev indtaget.
En større del af flokken tog nu den Blå rute (ca. 2,5 km), for at se om vi skulle være så heldige at møde Mosehornuglen, der ifølge rygtet var set om formiddagen. Den så vi nu ikke noget til, men ellers var turen fin, og der var tilmed en familie i gang med snobrød ved shelteret.
Der var mange Spættet Sæl på sten i fjorden, mange overflyvende Bramgæs, men ellers fuglene var lidt langt ude.

Fra fuglelisten kan nævnes: Havørn (siddende på sten), Rød Glente, masser af stære på højspændingsledningerne, store flokke af overflyvende Bramgæs, Tårnfalk, Knopsvaner, Grågæs, Gravand, Gråand, Skarv, Almindelig Ryle, Hjejle, Svartbag, Strandskade, Pibeand, Spidsand, Fiskehejre, Lærke, Stillits, Bogfinke, Huldue og Husskade.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk