De Vilde Blomsters Dag 17. juni 2018 kl. 10

Vejrguderne havde netop besluttet at kaste en masse regn over Sjælland natten før turen. Jeg blev ringet op om morgenen inden turen, fordi det stadig nogen steder regnede voldsomt.
Men selv om der hang tunge mørke skyer over fuglereservatet, var der blå himmel over os kl. 10, og den blev større og større. Trods vejret kom 18 meget interesserede deltagere, hvoraf flere havde et godt kendskab til botanikken allerede. Heldigvis holdt det tørvejr hele turen, selv om græsset stadig var vådt.

Vi kunne jo starte med planterne allerede ude på pladsen foran, mens vi ventede på de sidste. Her stod en forvildet sødskærm og slangehoved, mens der lige indenfor i reservatet stod masser af almindelig eller grønblomstret bjørneklo, som vi ikke artsbestemte nøjere. Her fandt vi også agersnerle og foderkulsukker samt masser af brændenælder og skvalderkål samt hist og her en alm burrerod.

Fuglereservatet er jo spændende at botanisere i, da der både er arter, der knytter sig til næringsrig og fugtig bund og med grusbanken arter, der knytter sig til tør bund.
De to deltagere fra bestyrelsen gav os lov til at gå den store vej rundt om reservatet. Vi gik rundt mod uret, så vi kunne slutte turen ved det flotte museum og udsigtssted.
Gifttyden måtte vi lede efter, men den fandt vi, dog lidt gemt af opvoksende tagrør. Langs bredderne i starten så vi både kåltidsel og alm. Hjortetrøst. Spørgelysten blandt deltagerne var stor, og det var et hold, som det virkelig var en fornøjelse at vise rundt.

Ørnene i området så vi ikke, men et par musvåger kom forbi. Derudover var der masser af gæs, blishøns og ænder at se på ude på vandet, men dog ikke det store leben.
Kirstine og jeg deles om turen, så Kirstine tager sig af den botaniske del, mens jeg fortæller alle de gode historier om planterne fra tidligere brug til mangt og meget.
Desværre kunne vi jo på vejen konstatere, at naboen ikke bekymrer sig om den store Bjørneklo, der stod i en pæn stor gruppe langs med det ene vandløb. Nede i vandløbet fandt vi både blomstrende vejbred skeblad og brudelys.
Langs bredden stod alm fredløs i blomst sammen med den smukke kattehale og ind imellem store flotte tuer af mosbunke.

Ved grusbanken dukkede en helt anden flora op, der knytter sig til den tørre bund. Her er mange forskellige urter, som vi kunne snakke om og vise forskellen på. Der var gul farvegåseurt, skivekamille, slangehoved og både filtet og mørk kongelys, gul stenkløver og vej-guldkarse samt en enkelt lille forkølet finbladet vejsennep. Her er også mark-krageklo og blæresmælde, så der er grobund for at vise karakteristika for de forskellige familier.
Efter grusbanken er vegetationen gennemgående lavere og helt henne ved rundingen overfor marken gjorde vi igen stop for at se på de mange forskellige planter her. Ude ved grøften var et bredt bælte af den gule frøstjerne, mens der ved stien dukkede stor gul skjaller op og nogle små træer, som vi kunne snakke om.
Vi sluttede turen henne ved museet, hvor der desværre ikke var åbent, men godt lige at sidde og nyde fuglene i søerne. Det havde været en fornøjelig og interessant tur både for deltagerne og Kirstine og jeg.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk