Tømning af redekasser 18. nov 2023

Tømning af redekasser – 18. november 2023.

Vejret var med sol fra morgenstunden. Temperaturen ./. 1 gr. C. og en vindstyrke på 1 m/s.
Perfekt vejr for redekassegruppen, der havde lavet aftale om denne morgen at foretage den årlige rensning af redekasser i reservatet.

Merete, Ebbe, Ulf, Jørgen og Henning var mødt op og alle iført gummistøvler. Det kunne ikke være anderledes efter den sidste uges megen regn. Øer og veje i reservatet stod under vand, som det ikke var set i flere år. Vandet stod højt i Vigersdal Å og var gået over brinkerne en hel del steder. Nogle steder måtte gruppen opgive at rense kasserne p. g. a. den høje vandstand – hér kom selv langskaftede støvler til kort.

De erfarne kassetømmere oplevede lidt af hvert under turen rundt i reservatet. Merete kom som start på turen ud for, at en kasse i Skoven indeholdt fire mus, hvoraf en sprang ud i det fri. Der blev her taget hensyn til muselivet og kassen blev ikke tømt.

Jørgen oplevede ligeså, at en mus foretog et hop fra en kasse han var i færd med at tømme.

Det kan nævnes, at af de 76 redekasser, der blev renset var 4 med mus (sikkert skovmus), 3 med gedehamses tavler, 2 med ét æg og 1 med en levende musvit, der hér sidst på formiddagen endnu ikke var kommet ud af fjerene. Jørgen var hurtig og lukkede omgående redekassen igen, da han så fuglen. Et par fotos blev taget da musvitten sås gennem indflyvningshullet inde i kassen. Musvitten blev i kassen og sås ikke flyve ud medens vi var på stedet. En lidt pudsig oplevelse.

På Langsiden foretog Ebbe en tur tilbage for at hente en stige. Han var lidt ærgerlig over at han ikke havde medbragt sit kamera med telelinse, idet han under tilbageturen havde observeret skægmejser i rørskoven. Skægmejser blev igen hørt og set i rørskoven ved Svinget.

Under turen rundt i reservatet blev der også tid til at gøre optegnelse over sete fuglearter. 25 blev det til. Ganske fint på denne årstid.

Tre og en halv time senere stod vi atter ved udgangspunktet – ved huset – og det blev nu tid til en tiltrængt kop kaffe.

Som afslutning kan det nævnes, at der under arbejdet også var plads til humor ind i mellem.
Et særligt humoristisk indslag kom fra Ulf, der netop havde fjernet en tyk mospude fra en redekasse. Som han efterfølgende sagde – det var sikkert en ”mosvit”, der havde haft rede i kassen. Det gav tanker på Benny Andersens leg med ord.

Henning
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk