Store Fiskedag 22. sept. 2019

Store Fiskedag den 22. september 2019 oprandt med udsigt til en rigtig dejlig efterårsdag under en blå himmel og med en stille vind.
Temperaturen var 8 gr. C. ved otte tiden, med tåge og med en sigtbarhed på bare to hundrede meter. Vinden var i nord, 1 m/s.
Flot så spindelvævene ud i toppen af de nu visne, vilde pastinakplanter. På marken nord for reservatet var de især synlige med tågens vanddråber hængende i spindet. Tusindvis af spind, som ellers ikke var synlige.

Klokken 09.30 mødtes de friske lystfiskere ved Museet. Torben havde været tidligt på færde og havde rigget fiskestænger til og sat spande og net frem. Han havde desuden medbragt dej og melorme, som blev udleveret til deltagerne. Præmier til de dygtige og heldige var desuden lagt frem på et af bordene foran huset.

Efter en hyggelig snak begav deltagerne sig på vej til forskellige pladser ved bredden af Goddiks Sø.

Klokken 11.20 foretog jeg en spadseretur til den sydlige del af dæmningen og over denne til vejen ved Vigersdal Å. Temperaturen var steget til 18 gr. C., og solen skinnede fra en næsten skyfri himmel.

Vest for Næsset stod Anni, Bent og Per med deres fiskegrej. På dette tidspunkt havde de ikke fanget noget. En isfugl lod høre fra sig under samtalen. Stemningen var rigtig god – alle var optimistiske; fisk ville blive fanget.

Lidt længere fremme på vejen – øst for Næsset – havde Birte og Ove valgt deres fiskeplads. To skaller havde de fanget, og ”gik” nu efter en gedde. Også hér var stemningen god.

Næste stop var stedet mellem Pilesumpen og Vildnisset. Hér havde Klaus og familie indtaget deres fiskeplads. Ingen fangst indtil nu, kunne de meddele.

Turen gik videre til Museet, hvor Cecilia, Celina og deres mormor indtog frokosten i selskab med Finn og Arjuna. De havde desværre heller ikke haft held i fiskeriet. Torben – uden for konkurrencen – var også til stede og fortalte, at han havde fanget fem skaller, men at de var så små, at der næsten gik tretten på dusinet – som han med et glimt i øjet – udtalte.

Efter frokosten gik man tilbage til fiskepladserne. Torben forlod sit sted ikke langt fra Museet og lod Cecilia, Celina og deres mormor overtage pladsen for at de kunne fange en skalle. Der måtte jo være held på stedet. Torben overtog i stedet deres sted ikke langt derfra. Hér fangede Torben to skaller og oplevede efterfølgende det særlige at se en gedde på cirka to kilo trække afsted med nettet med skallerne, der lå i vandet tæt ved søbredden. Torben riggede straks derefter en fiskestang til med blink og trekrog og fangede hurtigt nettet og fik det atter fastgjort. Denne oplevelse havde han ikke haft før i sit lange lystfiskerliv.

Tiden gik – og den gik alt for hurtigt. Klokken 14 mødtes deltagerne igen ved Museet. De fangede fisk skulle nu tages i øjesyn. Birte og Ove havde fanget fire skaller, hvoraf den ene gav præmie for den største i kategorien.

Bent havde med dygtighed fanget den største i kategorien aborre. Ganske vist var det den eneste aborre, der blev fanget, og således den største. Det morede vi os en del over.

Trøst præmier tilfaldt Celina og Arjuna.

Efter præmieuddelingen blev de fangede fisk genudsat i Goddiks Sø.

Tak til foreningens medlemmer, der deltog og gjorde dagen både spændende og humørfyldt.

Mange tak til Torben Lønholm, som også i år øste ud af sin store viden om lystfiskeriet og – ikke mindst - gav sig tid til at vejlede og undervise Celina og Cecilie i kast med stang og hjul.

Under opholdet i reservatet havde der også været tid til iagttagelse af fugle. Tre og tredive arter blev set eller hørt i og omkring reservatet. Isfugl, fiskehejre og skarver blev set over området og senere på dagen blev en fiskeørn observeret over Goddiks Sø. Jo – der var sandelig ”fiskeri i luften” på Store Fiskedag 2019.

Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk