Rosengårdsstien Tirsdag d. 12 juni 2018

Tre turdeltagere og to guider (Inger og Jon) trodsede det kølige og ustabile sommervejr. Vi ventede med at gå til lidt over syv, fordi vi antog, at der kom flere. Vi gik turen syd om - det havde vi ikke prøvet før.
 
På "parcelhusstien" mødte vi Vej-Guldkarse (ikke almindelig). De store "langhårede" enge nord for Rosengård Sø var smukke i aftenlyset.
 
I skoven blomstrede bl.a. Sød Astragel og Mørk Kongelys. På Åsen blomstrede Cypres Vortemælk ved huset. På Oplevelsesstien langs Hofors kildepladsen sås flere Bjørneklo, som Jon må grave op snarest - han har lovet kommunen, at holde området fri for denne invasive art.
 
På vej hjem ad Vigerstedvej begyndte det at dryppe ganske fint, nok til at vi mærkede den skønne duft af "sommerregn på støvet vej", men ikke nok til at vi blev våde. Fire rådyr, en rørhøg og tre svanefamilier lod sig se, og vi hørte sang af bl.a. Tornsanger, Munk, Sangdrossel og Kærsanger.
 
Jon Feilberg
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk