De Vilde Blomsters Dag 20. juni 2021

Denne tur var arrangeret i Kværkeby Fuglereservat som et samarbejde mellem Blå Flag Ringsted, Botanisk Forening og KFV. Inge Ambus var turleder for de i alt 16 deltagere. Efter de foregående dages hedebølge var det nu mere behageligt og selv om tordenbyger lurede i baggrunden, holdt de sig væk under rundturen.

Inge Ambus startede med grøftekanten ved parkeringspladsen og fortalte om både cikorie og hyrdetaske. Herefter gik vi turen rundt, og fik mange eksempler på hvad alle de mange planter kunne anvendes til af såvel indvortes som udvortes brug. Selv om det er et fuglereservat er mængden af planter meget stor. Inge Ambus kunne komme ind på et lille udsnit, hvoraf f.eks. følgende kan nævnes: Kulsukker, Skvalderkål, Almindelig Bjørneklo (den Store var hos naboen!), Frøstjerne, Baldrian, Brøndkarse, Oksetunge, Bynke, Pastinak, Storkenæb, Lodden Dueurt, Hunderose, Mørk Kongelys, Blæresmælde, Krageklo, Lancetbladet Vejbred (god til stop af blødninger), Peberrod, Fredløs og mange andre.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk