Inspirationstur 24.5.2017

Onsdag d. 24. maj blev der afholdt et særarrangement i reservatet for en halv snes nuværende og kommende guider – en slags fælles inspirationstur. Desuden deltog Hans Baagøe (pattedyrekspert), Finn Lystrup (fiskeekspert), Jon (planteekspert) og flere lokale ornitologer.

Vejret var lunt og solrigt. Finn Lystrup lagde ud med at demonstrere en række sprællevende fisk, som var opfisket om formiddagen i åen og Lillesø ved elektrofiskeri. Vi så to store gedder, to ål, mange aborrer, mange skaller, en hork, en suder og en pigsmerling. Det var en fremragende gennemgang, som sluttede med at fiskene blev sluppet fri i de respektive vandsamlinger.
Jon demonstrerede bl.a. vores flotte store Top-Star og desuden Gifttyde, Svinesennep, Krebseklo, Hestehov og Bjørneklo.

Hans fortalte om pattedyrenes foretrukne levesteder. Det gik op for os, hvor vigtige ”højstaudeenge” – som vi har mange af i reservatet – er for småpattedyr. Uden høje græsser og urter – ingen småpattedyr. Vi beså diverse huller, som desværre kunne relateres til mink. Hans vil desuden undersøge flagermusefaunaen i reservatet på et optimalt tidspunkt i løbet af sommeren.

Arne fortalte bl.a. om Fugle Atlas III. Det gælder om, at vi alle sammen giver den en skalle her maj og juni, ellers kommer eventuelle ynglefund ikke med i undersøgelsen. Det kunne være skønt at få kvadrat FF60 Vigersted op fra 88 fund til over 100.

Desuden var der adskillige interessante ”rundbordssamtaler” på den 3 timer lange rundtur, men ingen bemærkelsesværdige fugleiagttagelser. Og dog – 5 af hættemågekasserne var beboede! Vi håber det bedste!

Efter turen fremtryllede Ulf og Karin katoffelsalat, grøn salat, skinke og drikkevarer. En perfekt afslutning på perfekt dag. En oplevelse der frister til gentagelse!
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk