Nekrolog for Gunner Goddik

Gunner Goddik døde den 4. marts 2022
 
Gunner Goddik blev født 26. juli 1933. Hans interessen for naturen var stærk fra begyndelsen, og studierne foregik især omkring barndomshjemmet i Vedbæk. Der blev bygget terrarier til firben i vaskebaljer, fanget fisk, insekter, krybdyr og hjulpet nødstedte fugleunger. Alt levende blev nøje undersøgt og beskrevet inden det blev bevaret eller genudsat. Udstoppede fugle blev dog hans helt store hobby i ungdommen. Det startede med en udstoppet blåmejse - købt for 5 sammenskrabede kroner og blev i 1943 til et zoologisk museum på loftet i barndomshjemmet. Entre: 5 øre for voksne og 2 øre for børn. Helårskort 1 kr.

I 1945 begyndte han på Herlufsholm Kostskole. Her startede Gunners passion for ringmærkning af fugle. Et sommerferieophold på Hirsholmene satte ekstra fart på mærkeriet. Gunner nåede at ringmærke tusindvis af fugle. En af ’hans’ rider (mågeart) blev genfundet efter 5 måneder – i New Foundland.

Senere stiftede Gunner familie og startede selvstændig virksomhed med agentur for legetøj, og fuglene gled derfor lidt i baggrunden.

Gennem lystfiskerklubben i Roskilde ledte Gunner efter gode fiskelokaliteter på Midtsjælland og faldt pladask for en mose midt mellem Kværkeby og Vigersted. Den havde lige den kvalitet, som han søgte. Der fiskede Gunner flere gange i 1968. Desværre tilhørte fiskeretten ikke Roskilde Lystfiskerklub - men en lokal landmand. Gunnar spurgte ejeren, om han kunne leje fiskeretten. Svaret var ”Nej, for den er lejet ud til 1970. Men for resten har jeg tænkt mig at sælge den!” Til sin egen overraskelse hørte Gunner sig selv sige ”Så vil jeg gerne købe den!” Salget kom således i stand lidt pludseligt, men det lykkedes. Sådan startede Kværkeby Eksperimentelle Fuglereservat.

Arealet var dengang på 3,1 ha, og det meste var tørvegrav. I 1971 og1972 tilkøbte Gunner nærliggende matrikler i mosen og i 1976 fik hans reservat sin nuværende størrelse på 9,3 ha ved tilkøb af en nærliggende grusgrav, det forhenværende Lillebjerg. Grusgraven blev tømt for affald og højtliggende grus, og blev i stedet omdannet til ”Lillesø”.

I alle årene har Gunner arbejdet utrætteligt på at forbedre betingelserne for fugle, pattedyr, krybdyr, padder, fisk, insekter og planter. Der blev anlagt søer og revler og udlagt rørledninger, opsat pumper, etableret snesevis af øer, flere paddedamme, rodzoneanlæg, plantet træer og buske, slået græs, klippet buske, opsat redekasser og meget, meget mere. Som om det ikke var nok, blev den store sø tømt både i 1989 og 1996, så fosfat og alger kunne fjernes og vandkvaliteten dermed forbedres. En imponerende indsats for naturen i området!

Gunner sagde selv om sit arbejde ”Jeg forsøger at genskabe naturen, som den var, da jeg var barn”

I alle årene holdt Gunner styr på antallet af dyr og planter i reservatet og han nåede 200 forskellige fuglearter observeret i reservatet, heraf 64 ynglende. Desuden registrerede han 24 pattedyrarter, 12 fiskearter, tre krybdyrarter og seks paddearter.

I 2008 blev arbejdet med reservatet for meget for Gunner, og det blev sat til salg. I 2010 lykkedes det for en gruppe frivillige at købe reservatet og alle var glade!

Gunner havde fortsat stor interesse i reservatet, hvor han især var aktiv som vejleder under gravearbejdet i 2010. Gunner blev æresmedlem af vores forening i 2012.

Vi har meget at takke Gunner for, æret være hans minde!

Jon Feilberg
Kværkeby Fuglereservats Venner
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk