Fugletur til Gyrstinge Sø den 8. juni 2017

Trods et lidt ustabilt vejr mødte ca. 25 medlemmer fra MidtNatur og Kværkeby Fuglereservat op for at se, hvad Gyrstinge Sø kunne byde på.

Første indtryk var havørnen, der sad og lurede på en stolpe ved nordvest enden af søen. Det var måske nogle af de 6 søde svaneunger den havde kik på, men svanefar holdt nu vagt. Vi gik også en tur frem og tilbage i Store Bøgeskov langs søen. Undervejs så vi 3 havørne i luften - stor oplevelse. Skoven gav læ og det holdt tørvejr til vi ved 19-tiden nåede tilbage til bilerne.

Af observerede fugle kan nævnes : Havørn, Svane med unger, Gravand med unger, Toppet Lappedykker, Fiskehejre, Gråand, Fjordterne, Gøg, Sumpmejse, Gulspurv og Skarv.

Af floralisten kan nævnes : Vild Kørvel, Astragel, Krybende Baldrian, Kær-Tidsel, Krybende Læbeløs, Læge-Ærenpris, Alm. Jomfruhår, Skov-Star og Skavgræs (padderokke). Dertil 2 orkideer: Langsporet Gøgelilje og Rederod.

Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk