Bygning af redekasser, søndag den 6. marts 2022.Fire mand var mødt op på dagen, hvor nye redekasser til fuglereservatet skulle skabes.

Mariann og Peter havde igen i år stillet deres værksted til rådighed for de kreative medlemmer. Peter havde tændt op i brændeovnen og med solens varme stråler gennem vinduerne og de fire personers kropsvarme var grundlaget perfekt for nogle gode arbejdstimer og et godt resultat.

Forberedelser var gjort forud for arbejdsdagen. Svenske granbrædder, krydsfiner, skruer og bolte var skaffet til veje.

De medvirkende Jørgen, Ulf, Ebbe og Henning havde alle erfaring med at bygge redekasser, og det viste sig hurtigt, at med et godt samarbejde og god kemi blev dette omsat til super flotte redekasser.

Mødetidspunktet var oprindelig sat til klokken 10 men blev senere udsat til klokken 12.30. Dette gav tanker om en større effektivitet hos de deltagende. Var det muligt? Jo, det viste sig hurtigt, at det førnævnte gode samarbejde gav grobund for et flot mellemresultat. Målet for antal af redekasser var ti, og da klokken var fjorten havde fem redekasser set dagens lys.

Undervejs i byggeriet havde Jørgen udnævnt Ulf til ”overskæremester”. Ulf havde under arbejdet stået for opskæring af brædder og havde vist sine gode evner - også - hertil.

Jørgen og Ebbe viste under samlearbejdet som sande mestre i dette. Jørgen gjorde ganske vist på et tidspunkt opmærksom på – da han kom afsted med at bore hul først i den højre side på et par kasser og siden hul i venstre side på et par andre kasser, at nu kunne personer der enten brugte venstre eller højre hånd deltage i rensning af redekasser. Det blev der grinet en del af. I hullet i siden på redekasserne blev et søm anbragt som lås for at hindre forsiden i at skride frem eller tilbage.

Klokken 15.30 var det tid til at slutte arbejdet. Resultat – 11 redekasser til mejser og 2 redekasser til hættemåger. Et rigtigt flot resultat efter tre timers arbejde.

En tanke efterfølgende i f. m. mejsekasserne. Bliver bare seks kasser brugt og det er blåmejse eller musvit, der lægger æg vil der sandsynligvis komme et sted mellem 30 og 40 nye fugle på vingerne. Spændende bliver det også at se om de gamle redekasser vil blive brugt frem for de nye – eller omvendt.

Tak til Jørgen Ulf og Ebbe for et fint samarbejde og en god oplevelse.

Tak til Mariann og Peter for lån af værkstedet og tak til Knud for leverancen af krydsfiner.

P. S.
Ja, nu var de rede – kasserne – og klar til at blive hængt op på arbejdsdagen den 13. marts.

Rede er tårnfalkene også ved at gøre sig. Under en rundtur i torsdags i sidste uge sås parring hos dem i et træ ikke langt fra Tårnfalkehøjen. Der er med andre ord udsigt til et kuld unger fra dem igen i år – om alt går vel.

Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk