Generalforsamling februar 2019

Stor interesse for padder
Onsdag den 20. februar var der stor indvandring i Anlægspavillonen i Ringsted – ikke af padder, men af mennesker med stor interesse for naturen og for vores danske padder og salamandre.
Før afholdelse af Fuglereservatets årlige generalforsamling var der indbudt til foredrag om padder ved Henrik Bringsøe fra Køge. Som foredragsholderen selv udtrykte det, var han måske lidt padde-tosset. Tosset eller ej. Interessant var det. Det viste sig bl.a. at springfrøens nordlige grænse netop går gennem Ringsted kommune.
Henrik fortalte også om sine registreringer af padder på Sprogø i forbindelse med anlæggelsen af Storebæltsbroen og om indvandringen af den grønne frø, der ikke tidligere var på øen. Om den er svømmet i land eller om den har brugt broen, kunne han dog ikke afsløre.
Mere end 65 var mødt op til foredraget og fik mange gode fortællinger om padder og salamandre - ikke mindst blev der vist rigtig flotte billeder. Også af salamandre med kulørte farver og takker så store. Flere følte sig henført til Galapagos-øerne. Også spørgelysten var stor.
Efter foredraget tog Henrik lige en springfrøtur i den våde nat og fandt både springfrøer og salamandre i Kærhaveskoven på vejen hjem til Køge. Så pas på derude. Padde-nørder løber også rundt med pandelygter på lune vinteraftener.
Det velbesøgte arrangement var kommet i stand via støtte fra Temaudviklingsmidlerne fra Ringsted Kommune. Midler som, i dette tilfælde, kommer alle borgerne i Ringsted Kommune til gode.

Mange hilsener

Peter Hansen – 20 83 60 90
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk