Arbejdsdag for fuld gas

Den 6. september 2020 blev en arbejdsdag, hvor der igen kom en masse fra hånden. To mand gik forrest med motorsave og beskar både højt og lavt langs vejen. Vi nåede strækningen inde fra huset til parkeringspladsen og herfra til bænken langs med Vigersdal Å. Der blev beskåret dybt, så der var rigtig meget afskær, der skulle ryddes af vejen. Flot arbejde og stor ros til de friske medlemmer der ihærdigt gav en hånd med.

Også en masse andre ting blev ordnet. Bl.a. oprydning i og omkring huset, ukrudt på stenbunken, en bænk flyttet, en kontraventil repareret og rester af en isfuglekasse fjernet mv.

Der var højt humør og god stemning i dejligste efterårsvejr.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk