Isfuglekasser

Efter et stort arbejde er der nu færdiggjort 2 isfuglekasser i reservatet. Hver med to redemuligheder. Isfuglekasserne er placeret på jernstolper ude på vandet, så de forhåbentligt ikke kan generes af mink og andre små rovdyr.

Arbejdet har været omfattende, da alle materialer skulle transporteres på små robåde og etableringen også foregik fra bådene.

Sten, John, Knud, Elers, Kristen, Erik, Torben og Peter har været samlet flere hele dage og der er lagt meget energi i projektet, så det er et stort håb, at det vil lykkes at få ynglende isfugle i reservatet. De er jo set hos os sidst på sommeren og der har været rugende isfugle i en af nabomoserne.

 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk