Så lykkedes det - handicaptoilet og trappelift bliver til noget
 
Så er det ganske vist. Det er lykkedes at få samlet alle midlerne sammen, så foreningen kan realisere visionen om at kunne tilbyde besøgende handicaptoilet og trappelift.
 
Foruden kr. 200.000 fra Sydbank, har LAG-Ringsted via EU-midler givet tilsagn om at skyde penge i projektet. Tillagt vore egne midler og frivillig arbejdskraft kan budgettet nu hænge sammen.
 
Det betyder, at vi kan sætte tilbygningsprojektet i gang hen over sommeren og efteråret.
 
Tilbygningen kommer i store træk til at bestå af et nyt handicaptoilet og en ny og bredere trappe op til fuglekikket. Trappen bliver samtidig mindre stejl end den nuværende og suppleres med en trappelift til svagtgående. Samtidig bliver overdækningen lidt større, så flere kan sidde under halvtag i dårligt vejr.
 
Når tilbygningen er kommet på plads, kan foreningen gøre en aktiv indsats for at guide ture for mennesker med funktionsnedsættelse. Det glæder vi os til.
 
Link til tegninger:  Facade    Stueplan    1. sal
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk