Nattergaletur onsdag den 9. maj 2018

På en fantastisk forårsaften med strålende sol og vindstille mødte 25 personer op til en offentlig nattergaletur. Allerede ved indgangen bød Nattergalen os velkommen.

Ved Vigersdal å sad endnu en Nattergal og sang. Denne gang frit fremme, så alle fik den at se. Lidt længere fremme fløj en meget smuk Rørhøg han lavt over rørskoven, dog inde hos naboen. På vej over Smutvejen blev der set og hørt Gråstrubet Lappedykker, Rørsanger og Rørspurv. Ved et kik mod øst blev der blandt andet set Grågæs med gæslinger, Strandskade og Alliker i kassen på Tårnfalkehøjen. På vej over til huset blev set og hørt en række småfugle.

Efter en pause ved huset hvor udstillingerne og fugleskjulet blev beundret gik turen tilbage til parkeringspladsen. Næsten hele vejen kunne der høres Nattergal for uden en række småfugle.

I alt blev der set og hørt 31 fuglearter, så det var en god aften.
 
Guide Jørgen Madsen
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk