Fugletur (sammen med MidtNatur) til Avnø - 13. oktober 2019

På årets sidste tur, hvor det holdt tørvejr - trods våd vejrudsigt - mødte 18 deltagere op, de fleste fra MidtNatur.

Vi startede med en tur op i tårnet, og gik efterfølgende den nordlige rute mod Hylteholme forbi Skydebanesøerne til Fugleskjulet og retur til Naturcentret i alt ca. 3 km. Med Arne Hastrup som guide fik vi meget at vide om trækfuglene, hvoraf mange kom fra Sibiriens tundra på vej mod Vadehavet i Danmark og Holland. Der kom mange store træk af Bramgæs og de fleste landede i området ved Klydesø. Vi gætter på et antal mellem 2000 og 3000 gæs. Efter frokost kørte en del hjem, mens nogle inden hjemturen tog et kig ud over Mulvig. På vejen hjem mod Ringsted så vi nærmest sort sol af stære, der dels fløj og dels sad i lange baner på højspændingsledningerne.

Fra fuglelisten kan nævnes: Bramgås, Hvidklire, Lærke, Almindelig Ryle (i sommerdragt), Lille Kobbersneppe, Vibe, Fiskehejre, Havørn (på lang afstand), Skallesluger, Blishøne, Skarv, Knopsvane, Dværgryle, Strandhjejle, Knortegås, Tårnfalk, Grågås, Gråand, Pibeand, Spidsand, Krikand, Storspove, Dobbeltbekkasin, Hættemåge, Sølvmåge, Svartbag, Gråkrage og Råge.
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk